En aquest mapa veuràs tots els vehicles compartits disponibles.

Entra al mapa de finançament cooperatiu per veure els que estem finançant entre tots i totes.