TARIFA LLARGA DURADA (IVA inclòs)

Per si necessites un vehicle més de 5 dies
Agafa'l per anar de vacances o per projectes professionals de durada determinada

5 - 15 dies
Més de 15 dies
Més d'un mes
Més de 3 mesos

Cost diari

5 - 15 dies

25 € / dia*

Més de 15 dies

20 € / dia*

Més d'un mes

18 € / dia*

Més de 3 mesos

15 € / dia*

*Cost km = 0,12 €

  • Tarifa aplicable al model Renault Zoe 40 kWh.
  • El cost del km (0,12 €) equival a la despesa que es realitzaria en benzina: si carregues en punts de càrrega públics o al lloc d’estada de les vacances estalviaràs molts diners.
  • Si vols contractar aquesta tarifa, escriu-nos a carsharing@sommobilitat.coop. Tarifa condicionada a la disponibilitat de vehicles.

Exemple: si tens 20 dies de vacances i fas 1.000 km, el cost del lloguer/dia surt a 28 € (IVA inclòs). Desglossat: 20 dies * 20 € + (1.000 km * 0,12 €) = 400 + 120 = 520 €