Compra de participacions

Som Mobilitat és un projecte col·lectiu que neix amb l’objectiu de construir junts eines i serveis que ens ajudin a tota la comunitat a fer el canvi cap a una mobilitat més sostenible. Per fer-ho realitat, oferim la possibilitat de fer aportacions voluntàries al capital a totes les persones sòcies i, d’aquesta manera, contribuir al finançament de la cooperativa.

Les participacions són una altra manera de participar en la cooperativa mitjançant la qual obtens una doble rendibilitat: econòmica (pels teus diners) i social ja que amb les aportacions contribueixes a finançar la posada en funcionament del servei de mobilitat elèctrica compartida i la compra de la flota de vehicles elèctrics compartits.

Característiques de la compra de participacions:

  • Tipus d’interès: 3%*
  • Participacions a partir de 100 euros (sempre múltiple de 100 euros) i fins a 40.000€ per persona sòcia
  • Participacions a 5 anys
  • Disponibilitat del capital aportat a partir del primer any i amb un preavís de tres mesos
  • Sense cap tipus de penalització
  • Estalvia invertint en Som Mobilitat
  • Inverteix de manera responsable

* Tipus d’interès vàlid fins el 31 de desembre de 2019.
L’Assemblea és qui estableix el tipus d’interès que s’aplica a cada any fiscal.

Omple el formulari:

Fent clic a “Enviar” accepto expressament la política de privadesa i cookies

Preguntes Freqüents

Tots els i les sòcies de la cooperativa poden comprar títols participatius.

títols participatius, titols participatius, comprar titols participatius, comprar títols participatius,

Per fer-ho només cal emplenar el formulari específic que trobaràs a la web. Si encara no ets soci de la cooperativa, ho has de fer abans (fes-te’n soci/a).

títols participatius, titols participatius, comprar titols participatius, comprar títols participatius, com comprar títols participatius

L’emissió de títols participatius té per objecte finançar la posada en funcionament del servei de mobilitat elèctrica compartida (p2p) i de la compra de cotxes elèctrics per la flota de la cooperativa amb la que volem accelerar l’arribada del servei de mobilitat compartida, elèctrica i amb renovables.

títols participatius, titols participatius, comprar titols participatius, comprar títols participatius,

Els títols participatius són per valor de 100 € cadascun. Se’n poden comprar tants es vulgui.

títols participatius, titols participatius, comprar titols participatius, comprar títols participatius, invertir

El tipus d’interès és d’un 3% nominal anual, aprovat per l’Assemblea General.

títols participatius, titols participatius, comprar titols participatius, comprar títols participatius, interès títols participatius, interès aportacions

Els interessos meritats seran pagats durant els cinc dies hàbils següents al 31 de desembre de l’any al compte corrent que s’indica al realitzar la compra. L’interès podrà variar previ acord de l’Assemblea General de la cooperativa.

La liquidació dels interessos és neta i no inclou el 19% corresponent a la retenció per rendiments de capital mobiliari que Som Mobilitat SCCL liquidarà directament a Hisenda a nom de la persona que hagi comprat els títols participatius.

títols participatius, titols participatius, comprar titols participatius, comprar títols participatius, cobrament interessos

La durada des títols participatius serà de 5 anys des del moment en què es fa efectiva la compra del títol. La persona que compra títols participatius accepta la subscripció que realitza i accepta les condicions de retribució i devolució dels títols.

L’import nominal dels títols participatius podrà ser renovat, amb acord d’ambdues parts, abans dels tres mesos pel seu venciment. En cas contrari l’import nominal dels títols participatius serà retornat per Som Mobilitat SCCL en un sol termini, dins els cinc dies hàbils següents a la data de la seva finalització, mitjançant ingrés al compte bancari indicat.

títols participatius, titols participatius, comprar titols participatius, comprar títols participatius, devolució capital

Es pot demanar el retorn anticipat dels títols subscrits, total o parcialment, un cop hagi transcorregut un any des de l’aportació sense penalització. La sol·licitud es farà mitjançant un escrit dirigit al Consell Rector de Som Mobilitat SCCL (Carrer Toló 18 (Edifici Can Fugarolas), 08301 – Mataró), que farà efectiu el retorn en un termini no superior als tres mesos des de la recepció de la sol·licitud. El retorn es farà mitjançant l’ingrés de la quantitat resultant al compte bancari indicat.

títols participatius, titols participatius, comprar titols participatius, comprar títols participatius, es pot retirar capital aportat

Cal recordar que Som Mobilitat, com qualsevol altre empresa, pot entrar en suspensió de pagaments. En aquesta situació, l’ordre de pagament del diner pendent seria: primer els deutes amb l’administració, els deutes amb els treballadors de la cooperativa, els crèdits, els títols participatius, el capital social voluntari i finalment el capital social obligatori.

títols participatius, titols participatius, comprar titols participatius, comprar títols participatius, risc econòmic

Les parts, renunciant a qualsevol altre fur que els pogués correspondre, per a la resolució de tota controvèrsia derivada de la compra/venda de títols participatius, es sotmeten a l’Arbitratge del Consell Superior de la Cooperació, el qual, d’acord amb el seu Reglament, nombrarà un àrbitre i gestionarà l’arbitratge. L’Arbitratge es celebrarà a Barcelona. Tant Som Mobilitat com la persona que compri títols participatius s’han de comprometre al compliment de la resolució arbitral.

títols participatius, titols participatius, comprar titols participatius, comprar títols participatius, gestió conflictes, gestio conflictes