Política de privadesa

SOM MOBILITAT està especialment sensibilitzada en la protecció de dades de caràcter personal de totes les persones que facin ús de la pàgina Web i dels serveis inclosos en aquesta.

 

1.Responsable

El responsable del tractament de les dades recollides per mitjà d’aquest Lloc Web és: SOM MOBILITAT, S.C.C.L. (d’ara endavant, “SOM MOBILITAT” o la “Cooperativa”), amb domicili a Mataró (C.P.: 08301, Barcelona), Carrer Toló, número 18 – Edifici Can Fugarolas i correu electrònic de contacte info@sommobilitat.coop.

SOM MOBILITAT ha designat un Delegat de Protecció de Dades amb el que es pot contactar a través de les vies mencionades anteriorment.

 

2.Finalitats

Les dades personals de les persones que facin ús d’aquest Lloc Web es tractaran per a les següents finalitats, segons correspongui:

  • Gestió de l’alta i relació amb el soci/a: En aquest cas, la gestió de l’alta, així com la relació amb els i les sòcies de la Cooperativa. Les dades tractades amb aquesta finalitat es conservaran mentre l’interessat mantingui la condició de soci/a i, després d’això, durant els terminis de conservació i de prescripció de responsabilitats legalment previstos. La base jurídica del tractament és l’interès legítim, en cas que el soci/a tingui la condició de persona jurídica, o l’execució d’un contracte, en cas que el soci/a tingui condició de persona física.  
  • Possibilitar la correcta gestió de la Cooperativa: Les dades tractades amb aquesta finalitat es conservaran mentre es mantingui la condició de soci/a i, després d’això, durant els terminis de conservació i de prescripció de responsabilitats legalment previstos. La base jurídica del tractament és l’obligació legal de la Cooperativa de dur a terme totes les tasques associades a l’Assemblea General, així com totes les gestions i funcions de la pròpia Cooperativa.
  • Gestió de l’alta en el servei Carsharing: En aquest cas, gestionar l’alta en el servei de carsharing per a poder realitzar les reserves de vehicles elèctrics. Les dades tractades amb aquesta finalitat es conservaran mentre l’interessat sigui Usuari/a del servei i, després d’això, durant els terminis de conservació i de prescripció de responsabilitats legalment previstos. La base jurídica del tractament és l’execució d’un contracte.
  • Enviament de comunicacions comercials a socis/es: En aquest cas, mantenir informat al soci/a, fins i tot per mitjans electrònics, sobre els productes, serveis i novetats de SOM MOBILITAT. Les dades tractades amb aquesta finalitat es conservaran fins que el soci/a s’oposi a la recepció d’aquestes comunicacions i, després d’això, durant els terminis de conservació i de prescripció de responsabilitats legalment previstos. La base jurídica del tractament és l’interès legítim de SOM MOBILITAT a mantenir informat al soci. 
  • Enviament de newsletter i/o butlletins informatius: En aquest cas, mantenir informat a l’Usuari/a, fins i tot per mitjans electrònics, sobre els productes, serveis i novetats de SOM MOBILITAT. Les dades tractades amb aquesta finalitat es conservaran fins a la revocació del consentiment donat per a la recepció d’aquestes comunicacions i, després d’això, durant els terminis de conservació i de prescripció de responsabilitats legalment previstos. La base jurídica del tractament és el consentiment de l’Usuari/a manifestat a través de les vies posades a la seva disposició en aquest Lloc web.
  • Enviament de newsletter i/o butlletins informatius: En aquest cas, mantenir informada a la persona que es doni d’alta per rebre aquestes comunicacions (que no sigui soci/a ni Usuari/a), fins i tot per mitjans electrònics, sobre els productes, serveis i novetats de SOM MOBILITAT. Les dades tractades amb aquesta finalitat es conservaran fins a la revocació del consentiment donat per a la recepció d’aquestes comunicacions i, després d’això, durant els terminis de conservació i de prescripció de responsabilitats legalment previstos. La base jurídica del tractament és el consentiment de la persona interessada manifestat a través de les vies posades a la seva disposició en aquest Lloc web.
  • Atenció de sol·licituds d’informació i/o consultes: En aquest cas, atendre les sol·licituds d’informació i/o consultes efectuades per l’Usuari/a o pel soci/a. Les dades tractades amb aquesta finalitat es conservaran fins a haver donat resposta a la sol·licitud d’informació i/o consulta i, després d’això, durant els terminis de conservació i de prescripció de responsabilitats legalment previstos. La base jurídica del tractament és: a) el consentiment de l’Usuari/a o el soci/a en cas que utilitzi el formulari de contacte existent en aquest Lloc web; o b) l’interès legítim de SOM MOBILITAT a donar una resposta a l’Usuari/a o el soci/a en cas que aquest no utilitzi aquest formulari (enviament d’e-mails espontanis, trucades telefòniques, enviament de sol·licituds escrites per correu postal, etc.).
  • Atenció de sol·licituds d’informació i/o consultes: En aquest cas, atendre les sol·licituds d’informació i/o consultes efectuades per qualsevol persona que es dirigeixi a la Cooperativa (que no tingui la codició de soci/a o Usuari/a). Les dades tractades amb aquesta finalitat es conservaran fins a haver donat resposta a la sol·licitud d’informació i/o consulta i, després d’això, durant els terminis de conservació i de prescripció de responsabilitats legalment previstos. La base jurídica del tractament és: a) el consentiment de la persona interessada en cas que utilitzi el formulari de contacte existent en aquest Lloc web; o b) l’interès legítim de SOM MOBILITAT a donar una resposta a la persona interessada en cas que aquesta no utilitzi aquest formulari (enviament d’e-mails espontanis, trucades telefòniques, enviament de sol·licituds escrites per correu postal, etc.).
  • Selecció de personal: En aquest cas, gestionar els CV rebuts per a ocupar un lloc vacant en la Cooperativa. Les dades tractades amb aquesta finalitat es conservaran fins que finalitzi el procés de selecció, després del qual seran suprimides, excepte si el candidat presta el seu consentiment per a la conservació del CV durant un termini màxim de 2 anys, després d’això, les dades es conservaran durant els terminis de conservació i de prescripció de responsabilitats legalment previstos. La base jurídica del tractament és l’establiment a petició de l’interessat/da de mesures precontractuals; en cas que l’interessat/da vulgui que SOM MOBILITAT conservi el seu CV, aquesta conservació de dades trobarà la seva legitimació en el consentiment prestat pel candidat. 

 

3.Destinataris

SOM MOBILITAT podrà comunicar les dades a Administracions Públiques per al compliment d’obligacions legals; a Forces i Cossos de Seguretat de l’Estat i/o els Jutjats i Tribunals que els requereixin en el marc d’una recerca, instrucció o procediment; a despatxos d’advocats per a la reclamació del pagament de quota als socis; i als Grups Locals si l’interessat/da ha donat el seu consentiment per a rebre comunicacions i informació sobre la seva zona. 

També podrà comunicar les dades a les següents categories d’encarregats: Proveïdors de comunicacions electròniques, ofimàtica, hosting, housing, manteniment informàtic, gestoria, comptabilitat, auditoria, assessoria i representació legal. Alguns d’aquests encarregats poden estar situats fora de l’Espai Econòmic Europeu, i en aquest cas SOM MOBILITAT haurà adoptat prèviament les garanties adequades en matèria de protecció de dades.

 

4.Drets

Els interessats poden exercir els seus drets d’accés, rectificació, supressió, limitació del tractament, portabilitat de les dades i oposició, així com retirar en qualsevol moment el consentiment sense que això afecti la licitud del tractament previ a la seva retirada, enviant la seva sol·licitud a SOM MOBILITAT, Mataró (C.P. 08301, Barcelona) Carrer Toló, número 18 – Edifici Can Fugarolas; o a l’adreça de correu electrònic info@sommobilitat.coop. 

 

En tot cas, els interessats tenen dret a presentar una reclamació davant la corresponent autoritat de control si ho estimen oportú.