Política de privadesa

SOM MOBILITAT està especialment sensibilitzada en la protecció de dades de caràcter personal dels Usuaris dels serveis de la pàgina Web.

El responsable del tractament de les dades recollides per mitjà d’aquest Lloc Web és:

SOM MOBILITAT, S.C.C.L. (d’ara endavant, “SOM MOBILITAT”, amb domicili al Carrer Toló 18 (Edifici Can Fugarolas), 08301 – Mataró i correu electrònic de contacte info@sommobilitat.coop.

Les dades de contacte del Delegat de Protecció de Dades són: domicili de contacte al carrer Tolón 18 (edifici Can Fugarolas), 08301 – Mataró i correu electrònic de contacte info@sommobilitat.coop.

Les dades personals facilitades a SOM MOBILITAT s’utilitzaran per a:

  1. Possibilitar el manteniment, desenvolupament i gestió de la relació negocial formalitzada per la contractació de productes i/o serveis a través d’aquest Lloc Web. Les dades tractades amb aquesta finalitat es conservaran mentre es mantingui aquesta relació negocial i, una vegada finalitzada, durant els terminis de conservació i prescripció de responsabilitat legalment previstos.
  2. Atendre les sol·licituds d’informació i/o consultes efectuades per l’Usuari. Les dades tractades amb aquesta finalitat es conservaran durant els terminis de conservació i de prescripció de responsabilitats legalment previstos.
  3. Mantenir informat a l’Usuari, fins i tot per mitjans electrònics, de productes, serveis i novetats de SOM MOBILITAT. Les dades tractades amb aquesta finalitat es conservaran fins el moment que l’Usuari retiri el seu consentiment. Si l’Usuari consenteix el tractament de les seves dades amb aquesta finalitat haurà de marcar la casella habilitada a tal efecte en aquest Lloc Web.
  4. En cas d’enviament de curriculum mitjançant aquest Lloc Web les dades facilitades per l’Usuari es tractaran per atendre la seva sol·licitud laboral i, en el seu cas, permetre-li un lloc de treball a SOM MOBILITAT. Les dades tractades amb aquesta finalitat es conservaran fins que l’Usuari revoqui el seu consentiment o transcorreguts 24 mesos des de la seva recepció.

La base jurídica del tractament de dades personals és: a) quan l’usuari sigui una persona física, el consentiment i/o execució del contracte quan l’interessat sigui part del mateix, i b) quan l’usuari representa a una persona jurídica, el consentiment i/o, en relació amb les dades de les persones de contacte, l’interès legítim. En aquest últim cas, l’usuari es compromet a informar a les persones de contacte del contingut d’aquesta clàusula. Les dades podran comunicar-se als següents destinataris tercers: Administracions Públiques per al compliment d’obligacions legals. A més, podran comunicar-se a les següents categories d’encarregats: Proveïdors de comunicacions electròniques i ofimàtica online, hosting, serveis SaaS com ara CRM/ERP, gestoria, comptabilitat, auditoria i advocats. SOM MOBILITAT podrà transferir les dades de caràcter personal a Encarregats ubicats a Estats Units d’Amèrica adherits al Privacy Shield, que compta amb una decisió d’adequació de la Comissió Europea (Decisió d’execució (UE) 2016/1250 de la Comissió). L’Interessat podrà exercit en qualsevol moment els drets d’accés, rectificació, supressió, limitació, oposició o portabilitat mitjançant correu electrònic dirigit a info@sommobilitat.coop o bé mitjançant escrit dirigit a SOM MOBILITAT, Carrer Toló 18 (Edifici Can Fugarolas), 08301 – Mataró. En els tractaments la legitimació dels quals es basi en el consentiment, l’Usuari té dret a retirar aquest consentiment en qualsevol moment. L’interessat tindrà dret a presentar reclamació davant l’autoritat de control. Li informem que no facilitar la informació sol·licitada pot implicar la impossibilitat de formalitzar o donar compliment a l’objecte del contracte.