FAQs - PREGUNTES MÉS FREQÜENTS

QUI SOM?

La cooperativa

Som Mobilitat neix de la inquietud d’un grup de persones per fer la seva mobilitat +sostenible. Entenem que la millor manera de fer-ho és col·lectivament, promovent una alternativa real de consum en l’àmbit de la mobilitat, assegurant-nos que totes les sòcies tenim poder per decidir com fer la nostra mobilitat +sostenible. Pots llegir aquí  el nostre manifest.

cooperativa consum, socis, sòcies, manifest, cooperativa

Els òrgans de la cooperativa són: socis i sòcies, assemblea, consell rector i interventor/a de comptes.

òrgans, cooperativa

És el màxim òrgan de governança de la cooperativa on cada soci de Som Mobilitat té un vot. Els membres del Consell Rector i l’interventor/a de comptes són elegits per assemblea general. També és l’encarregada d’aprovar el pla estratègic anual de la cooperativa, fer seguiment de la gestió i avaluar-ne els resultats.

funcions, accions, tasques, assemblea, assemblea general, tasques assemblea, funcions assemblea

Està format per tres persones elegides per l’Assemblea que assumiran les funcions de President/a, Tresorer/a i Secretari/a de la cooperativa amb l’objectiu d’impulsar el desenvolupament de les directrius fixades per l’assemblea. Podran exercir els seus càrrecs per un mandat de tres anys i ser elegits per a un segon mandat. El Consell Rector pot incloure, a més, altres membres (vocals).

funcions, tasques, funcions consell rector, tasques consell rector

Té com a missió fer el seguiment (i informar a l’assemblea) de la gestió econòmica, el balanç, el compte de resultats i qualsevol altre document comptable. La designa l’Assemblea per un mandat de tres anys.

tasques, funcions, tasques interventor comptes, funcions interventor comptes

Els i les sòcies

Per fer-ho només cal emplenar el formulari a la nostra web i fer una aportació única de 10 euros al capital social (retornables en el cas d’abandonar la cooperativa). Per ser soci/a no hi ha cap quota mensual. L’alta pot tardar entre 24 i 48h a fer-se efectiva.

com fer-se soci, soci, formulari soci, alta soci, com soci, com entrar cooperativa, alta cooperativa

Pot ser soci/a de la cooperativa qualsevol persona particular, cooperativa, empresa, associació, fundació, entitat, etc…

qui pot ser soci, soci, sòcia

Ser soci de la cooperativa té un cost de 10 € en concepte d’aportació al capital que, en cas d’abandonar la cooperativa, es retornen.

cost alta soci, cost alta sòcia, preu, alta soci

Ser soci/a permet accedir als serveis que ofereix  la cooperativa. A més, dóna la possibilitat d’invertir en la cooperativa, d’accedir a la informació econòmica i social de la cooperativa i a participar en la seva governança a través de les comissió de treball, els grups locals i de l’Assemblea General.

avantatges ser soci, avantatges ser sòcia, beneficis soci, beneficis,

El soci/a no tindrà cap responsabilitat patrimonial ni legal. Si la cooperativa entra en suspensió de pagaments, l’únic risc que pot córrer el soci/a és, com a màxim, perdre l’aportació econòmica al capital social de 10 euros.

Som Mobilitat, com qualsevol altra organització, pot entrar en suspensió de pagaments. En aquesta situació, l’ordre de pagament del diner pendent seria: primer els deutes amb l’administració, els deutes amb els treballadors de la cooperativa, els crèdits, els títols participatius, el capital social voluntari i finalment el capital social obligatori.

risc dels socis, risc de les sòcies, pèrdua aportació econòmica

Molt fàcil. Un soci/a es pot donar de baixa voluntàriament avisant amb un mes d’antelació i no abans de dos mesos des de la seva alta mitjançant un correu electrònic dirigit al Consell Rector (socis @ sommobilitat.coop) o un escrit dirigit al Consell Rector de Som Mobilitat SCCL (Carrer Toló 18 (Edifici Can Fugarolas), 08301 – Mataró, Barcelona).

baixa soci, baixa sòcia, com donar-se de baixa, com donar-me de baixa, com em puc donar de baixa, baixa

Organització de Som Mobilitat

Som Mobilitat opera a Catalunya sota una lògica de proximitat: ens enxarxem amb els actors locals de cada territori per comprendre millor cada realitat i oferir suport perquè a cada barri o municipi siguin les persones que hi viuen les que decideixin com fer una mobilitat +sostenible. Per poder-ho fer hem creat, a similitud d’altres projectes, els grups locals, les comunitats i els connectors.

organització cooperativa, grups locals, proximitat, territori, xarxa local

Els grups locals els formen persones, entitats i ajuntaments que, de forma voluntària, fan que el projecte de Som Mobilitat prengui forma, creixi i s’arreli a les diferents realitats locals d’arreu del territori. Els Grups Locals són l’ànima de la cooperativa.

grups locals, qui forma part grup local, grups locals territori, territori

Les comunitats són el conjunt de persones, entitats i ajuntaments que, de forma voluntària, fan que el projecte de Som Mobilitat sigui realitat a cada barri o municipi.

comunitats, comunitat local

Són persones sòcies que es comprometen amb la cooperativa a dinamitzar el grup local d’un territori o municipi amb l’objectiu de constituir un grup local. Per ser-ho només cal que, una vegada siguis soci, ho comuniquis a l’equip tècnic.

connectors, dinamització, grups locals

Què volem? El nostre model de mobilitat

La mobilitat +sostenible és aquella que genera el menor nombre d’externalitats negatives possibles en l’entorn, la salut i la qualitat de vida de les persones; la que per moure’ns utilitza energies renovables (ja sigui la pròpia energia humana per desplaçar-nos a peu, en patinet o bicicleta, com aquella externa a nosaltres -solar, eòlica…).

Des de Som Mobilitat estem convençuts que un model de mobilitat +sostenible és possible i treballem per oferir eines que ho facilitin.

què és mobilitat sostenible, mobilitat +sostenible, impacte ambiental

Considerem que el trajecte més sostenible és aquell que no es produeix ja que cada vegada que ens desplacem generem un impacte. Però, en qualsevol cas, prioritzem els desplaçaments a peu, en bicicleta i en transport públic. I, quan no sigui possible cap d’aquestes opcions, apostem per vehicles 100% elèctrics, compartits i carregats amb energies renovables.

desplaçaments, prioritat desplaçaments, vehicles elèctrics compartits, cotxes elèctrics compartits

Som Mobilitat neix per fomentar una mobilitat +sostenible a Catalunya, però treballem també per facilitar la transició en altres territoris i ens enxarxem amb projectes afins.

Som fundadors i formem part de REScoop.eu Mobility, la xarxa europea de cooperatives de mobilitat elèctrica.

Hem co-fundat The Mobility Factory, una cooperativa de segon grau per compartir eines tecnològiques que facilitin la creació de nous serveis de mobilitat +sostenible arreu d’Europa.

fomentar mobilitat sostenible, rescoop, xarxa europea, the mobility factory

ÀMBIT TERRITORIAL

Els grups locals

Els grups locals s’organitzen sota el criteri de proximitat i pertinença a un barri/municipi concret.

Els GL poden estar formats per: persones a títol individual, entitats, empreses de l’ESS i/o convencionals i administració pública.

El seu objectiu principal és dur a terme una mobilitat més sostenible al seu territori fent activitats de sensibilització i desenvolupant canvis per tal que els seus desplaçaments tinguin el menor impacte negatiu en el seu entorn.

grup local, què és grup local, que es grup local, territori,

Pots consultar aquí el llistat de grups locals de Som Mobilitat, l’anem actualitzant freqüentment. No tots els grups locals són igual d’actius ni tots els grups locals realitzen les mateixes activitats.

on hi ha grups locals, ubicació grups locals, ubicacio grups locals, llistat grups locals, on son grups locals

Qualsevol persona sòcia de Som Mobilitat pot formar part d’un grup local.

qui forma part grup local, qui forma part grups locals, integrants grups locals, socis grups locals

Al llistat de grups locals del web trobaràs la relació de tots els grups locals que estan constituïts o en procés de constitució. La majoria d’ells tenen un enllaç directe al correu electrònic del GL o a la seva pàgina web. Si no trobes aquesta informació et pots posar en contacte amb nosaltres aquí i et connectarem amb el GL més proper.

qui forma part grup local, qui forma part grups locals, integrants grups locals, socis grups locals

Les tasques principals que realitzen o poden realitzar els GL són:

 • Dinamització de SM en el seu entorn i tasques associades a la difusió de SM al seu territori: cada GL decideix com fer-ho (participació a fires, organització de xerrades sobre SM o sobre temes vinculats a la mobilitat sostenible, proves de vehicles elèctrics, gestió de xarxes socials locals pròpies, etc.).
 • Fer créixer el nombre de sòcies al territori per tal d’augmentar els recursos I disposar de més vehicles elèctrics.
 • Establir mecanismes de contacte/comunicació propis per a les sòcies del GL (grups de Whatsapp o Telegram, llista de correu…).
 • Gestió i cura dels vehicles elèctrics del grup local (sobretot temes de neteja).
 • Enxarxar i avançar, en la mesura del possible, amb col·laboracions i convenis amb actors vinculants al territori amb el suport de l’equip tècnic de la cooperativa.
 • Coordinació/contacte amb l’equip tècnic de la cooperativa i el Consell Rector.
 • Suport a altres GL: en actes de difusió, en transferència de coneixement i experiències, etc.
tasques grups locals, funcions grups locals, dinamització,

Els grups locals s’organitzen de forma assembleària i horitzontal. Cada grup local decideix la periodicitat i l’espai de trobada, així com els mecanismes que creuen oportuns per comunicar-se (entre ells i amb la resta de socis del barri o municipi).

organització grups locals, organitzacio grups locals, grups locals, grup local

Des de Som Mobilitat fem èmfasi en què les persones i col·lectius de cada territori són qui millor coneixen les necessitats de mobilitat existeixen a un territori i poden saber millor quins serveis de mobilitat +sostenible cal impulsar.

impulsar serveis grups locals, impulsar serveis, autogestió grups locals, autogestió

Una vegada un GL ha impulsat un nou servei de vehicle elèctric compartit, els beneficis de l’explotació del servei (una vegada coberts els costos) es repartiran en un 15% per la cooperativa i un 85% pel GL. D’aquesta manera, els beneficis es queden al territori i es poden reinvertir en nous productes i serveis per fomentar una mobilitat +sostenible.

finançament grups locals, com es financien grups locals, com es financen grups locals,

Consulta si tens un GL a prop teu. En cas que no sigui així i tinguis ganes d’impulsar la mobilitat sostenible al teu barri, municipi o comarca a través de la creació d’un GL posa’t en contacte amb nosaltres. Una persona de l’equip tècnic et contactarà per tal de passar-te informació, material gràfic i tot el suport que necessitis per començar.

com crear grup local, com impulsar grup local, vull crear grup local

Els connectors

Els connectors són aquelles persones, sòcies de la cooperativa, que decideixen tenir una implicació major i esdevenen persones referents al seu territori (barri, municipi o comarca).

qui son connectors, que son connectors, connectors

Qualsevol persona sòcia de la cooperativa amb ganes d’implicar-s’hi.

com ser connector, vull ser connector, connector

Poden realitzar tasques com: difusió i sensibilització, contacte amb administració pública local i altres agents rellevants, impuls de nous serveis, organització del grup local, contacte amb l’equip tècnic de Som Mobilitat etc.

tasques connector, funcions connector, connector, fasques connectors, funcions connectors

Busca a la pàgina de grups locals si n’hi ha un a prop teu. En cas que no hi hagi correu de contacte, escriu-nos a través del formulari de contacte i te’l facilitarem.

contacte grups locals, com contactar grups locals, com contactar connector, contacte connector

COM ENS FINANCEM?

Finançament de la cooperativa

La cooperativa es financia a través dels ingressos provinents dels serveis que oferim, els productes que venem, les aportacions al capital (obligatòries i voluntàries), venda de títols participatius, subvencions de diferents administracions públiques en lliure concurrència i altres possibles ingressos (premis, etc.).

finançament cooperativa, ingressos, ingressos cooperativa, aportacions capital, títols participatius, finançament, com ens financem

Compra de títols participatius

Tots els i les sòcies de la cooperativa poden comprar títols participatius.

títols participatius, titols participatius, comprar titols participatius, comprar títols participatius,

Per fer-ho només cal emplenar el formulari específic que trobaràs a la web. Si encara no ets soci de la cooperativa, ho has de fer abans (fes-te’n soci/a).

títols participatius, titols participatius, comprar titols participatius, comprar títols participatius, com comprar títols participatius

L’emissió de títols participatius té per objecte finançar la posada en funcionament del servei de mobilitat elèctrica compartida (p2p) i de la compra de cotxes elèctrics per la flota de la cooperativa amb la que volem accelerar l’arribada del servei de mobilitat compartida, elèctrica i amb renovables.

títols participatius, titols participatius, comprar titols participatius, comprar títols participatius,

Els títols participatius són per valor de 100 € cadascun. Se’n poden comprar tants es vulgui.

títols participatius, titols participatius, comprar titols participatius, comprar títols participatius, invertir

El tipus d’interès és d’un 3% nominal anual, aprovat per l’Assemblea General.

títols participatius, titols participatius, comprar titols participatius, comprar títols participatius, interès títols participatius, interès aportacions

Els interessos meritats seran pagats durant els cinc dies hàbils següents al 31 de desembre de l’any al compte corrent que s’indica al realitzar la compra. L’interès podrà variar previ acord de l’Assemblea General de la cooperativa.

La liquidació dels interessos és neta i no inclou el 19% corresponent a la retenció per rendiments de capital mobiliari que Som Mobilitat SCCL liquidarà directament a Hisenda a nom de la persona que hagi comprat els títols participatius.

títols participatius, titols participatius, comprar titols participatius, comprar títols participatius, cobrament interessos

La durada des títols participatius serà de 5 anys des del moment en què es fa efectiva la compra del títol. La persona que compra títols participatius accepta la subscripció que realitza i accepta les condicions de retribució i devolució dels títols.

L’import nominal dels títols participatius podrà ser renovat, amb acord d’ambdues parts, abans dels tres mesos pel seu venciment. En cas contrari l’import nominal dels títols participatius serà retornat per Som Mobilitat SCCL en un sol termini, dins els cinc dies hàbils següents a la data de la seva finalització, mitjançant ingrés al compte bancari indicat.

títols participatius, titols participatius, comprar titols participatius, comprar títols participatius, devolució capital

Es pot demanar el retorn anticipat dels títols subscrits, total o parcialment, un cop hagi transcorregut un any des de l’aportació sense penalització. La sol·licitud es farà mitjançant un escrit dirigit al Consell Rector de Som Mobilitat SCCL (Carrer Toló 18 (Edifici Can Fugarolas), 08301 – Mataró), que farà efectiu el retorn en un termini no superior als tres mesos des de la recepció de la sol·licitud. El retorn es farà mitjançant l’ingrés de la quantitat resultant al compte bancari indicat.

títols participatius, titols participatius, comprar titols participatius, comprar títols participatius, es pot retirar capital aportat

Cal recordar que Som Mobilitat, com qualsevol altre empresa, pot entrar en suspensió de pagaments. En aquesta situació, l’ordre de pagament del diner pendent seria: primer els deutes amb l’administració, els deutes amb els treballadors de la cooperativa, els crèdits, els títols participatius, el capital social voluntari i finalment el capital social obligatori.

títols participatius, titols participatius, comprar titols participatius, comprar títols participatius, risc econòmic

Les parts, renunciant a qualsevol altre fur que els pogués correspondre, per a la resolució de tota controvèrsia derivada de la compra/venda de títols participatius, es sotmeten a l’Arbitratge del Consell Superior de la Cooperació, el qual, d’acord amb el seu Reglament, nombrarà un àrbitre i gestionarà l’arbitratge. L’Arbitratge es celebrarà a Barcelona. Tant Som Mobilitat com la persona que compri títols participatius s’han de comprometre al compliment de la resolució arbitral.

títols participatius, titols participatius, comprar titols participatius, comprar títols participatius, gestió conflictes, gestio conflictes

ELS NOSTRES SERVEIS DE MOBILITAT +SOSTENIBLE

Els nostres productes i serveis

El nostre àmbit de treball és Catalunya. Volem treballar en una zona acotada perquè entenem que la millor manera de desenvolupar els serveis necessaris i adaptats a cada context és des de la proximitat.

En cas que un altre territori estigui interessat en promoure una iniciativa similar ens posem a la seva disposició per facilitar-li tota la informació sobre com posar-la en marxa. Ja ho hem fet així al País Valencià amb Alternacoop, per exemple.

ubicació serveis, àmbit treball, àmbit territorial, Catalunya, catalunya, serveis a Catalunya

Oferim diversos productes i serveis, tots ells enfocats a impulsar una mobilitat +sostenible. Actualment, els serveis que tenim més consolidatos són la compra col·lectiva de transports de mobilitat personal amb descomptes i el servei de carsharing elèctric.

productes i serveis, carsharing elèctric, oferta productes, oferta serveis

Per ser usuari del nostre carsharing cal ser soci de la cooperativa. Hem desenvolupat una app que permet localitzar, reservar i obrir els cotxes de la cooperativa. Trobaràs tota la informació sobre el carsharing elèctric a l’apartat de FAQs “Servei carsharing”.

funcionament carsharing, funcionament carsharing elèctric, funcionament carsharing cooperatiu, carsharing cooperatiu

Les compres col·lectives ens permeten obtenir preus més avantatjosos comprant més quantitat de bicicletes. Comprar una bicicleta elèctrica amb Som Mobilitat et permet obtenir descomptes addicionals, així com obsequis per part de les marques fabricants. A més, si compres una bicicleta a través de la nostra web també contribueixes a fer possible el projecte de Som Mobilitat ja que un petit percentatge de la compra va directe a la cooperativa.

compra col·lectiva, bicis elèctriques, bicis electriques, bicicletes electriques, bicicletes elèctriques, compra bicis electriques, compra bicis, descomptes

Ara per ara a Som Mobilitat ens centrem en la venda de bicicletes elèctriques ja que entenem que són un bon vehicle per substituir alguns desplaçaments de curta durada en cotxe. Anteriorment hem estudiat la viabilitat d’oferir motos elèctriques, que han quedat descartades de moment, i no descartem, en un futur, poder oferir també patinets elèctrics.

patinets, motos, compra motos, compra patinets

El nostre servei principal: un carsharing 100% elèctric i cooperatiu

Perquè apostem per la transició cap a un model energètic basat en energies renovables i, per tant, els vehicles de combustió n’han de quedar al marge.

Perquè volem fugir del model automobilístic imperant on només es valora la potència del cotxe, la velocitat a la que pot arribar, el disseny exclusiu… i centrar-nos en la utilitat que aquest ha de tenir: fer desplaçaments mal connectats amb transport públic.

Perquè afavoreix una conducció més tranquil·la, pausada, silenciosa, coherent i responsable.

Perquè hi ha alternatives i volem contribuir a pal·liar els efectes del canvi climàtic i reduir la contaminació ambiental i els seus efectes sobre la salut de la ciutadania.

Perquè només normalitzant l’ús de vehicles elèctrics podrem combatre els mites i llegendes que la indústria automobilística convencional fomenta per no afavorir un canvi de model.

carsharing elèctric, carsharing 100% elèctric, motius carsharing elèctric, per què carsharing elèctric, perque carsharing elèctric

Si. Segons un estudi recent, els cotxes elèctrics són útils per al 87% dels conductors en els seus desplaçaments habituals.

Els vehicles elèctrics actuals (i els que vindran en un futur proper) tenen cada vegada més autonomia. Els cotxes que nosaltres oferim tenen una autonomia mitjana d’uns 300 km.

Si has de fer un trajecte llarg, el millor és planificar-lo i mirar els punts de càrrega del teu itinerari. Electromaps és una bona eina per això.

Cada vegada disposarem de més punts de càrrega (lenta, semi-ràpida i ràpida) arreu del territori. La Generalitat de Catalunya està desplegant una xarxa de 500 punts de càrrega públics que hauran d’abastir tot el territori.

autonomia, autonomia cotxe elèctric, km, quants quilometres puc fer, quilòmetres

No, el lloguer d’un cotxe elèctric de Som Mobilitat és similar al d’altres carsharing (fins i tot els que ofereixen vehicles de combustió).

Oferim tarifes en funció de l’ús que n’hagis de fer.

Pagaràs només el preu del lloguer del cotxe, t’estalviaràs peatges, tindràs gratuïtat en algunes zones d’aparcament de pagament i, a sobre, no hauràs de posar benzina!

cost lloguer cotxe elèctric, cost lloguer carsharing elèctric, car, preu, estalvi, peatges, gratuïtat peatges, peatges gratis

Perquè és cooperatiu i el fem entre totes.

Perquè des de la cooperativa fomentem la mobilitat sostenible i promovem l’ús del cotxe elèctric només quan no ens poguem desplaçar a peu, en bicicleta o transport públic.

Perquè només utilitzem cotxes 100% elèctrics i fomentem l’ús d’energies renovables.

Llegeix aquí el comunicat que vam escriure, La nostra aposta: un carsharing 100% elèctric i cooperatiu, arran del tancament d’Avancar.

carsharing som mobilitat

Tecnologia oberta

En col·laboració amb la cooperativa belga Partago hem desenvolupat el primer mòdul de servei per a compartir vehicles. Fruit d’aquesta col·laboració hem seguit desenvolupant noves eines per facilitar la mobilitat sostenible i la gestió interna de projectes cooperatius com els nostres. Compartint el mateix esperit vam fundar (juntament amb REScoop i altres cooperatives europees d’energies renovables), el novembre de 2018, The Mobility Factory, una cooperativa de segon grau per gestionar el desenvolupament de la plataforma tecnològica de mobilitat i oferir-la a cooperatives europees de mobilitat amb Llicència copyfarlet (per a coopertaives i entitats socials).

tecnologia compartida, partago, app, europa, the mobility factory

Des dels nostres inicis hem buscat la col·laboració amb projectes afins. En l’àmbit de la mobilitat, Partago ha estat un partner imprescindible; juntament amb el qual hem creat REScoop Mobility i hem co-fundat The Mobility Factory. També en l’àmbit de la mobilitat hem compartit tecnologia amb Alternacoop, cooperativa de mobilitat elèctrica compartida del País Valencià, i amb altres iniciatives incipients.

xarxa europea, the mobility factory, intercooperació

SERVEI CARSHARING

Sobre el servei de vehicle elèctric compartit (carsharing)

Som Mobilitat ofereix a través d’una app mòbil un servei de lloguer de vehicles elèctrics per hores i dies.

app, lloguer, mòbil

En aquesta pàgina trobaràs la ubicació dels vehicles disponibles de la cooperativa.

Si no trobes cap vehicle a prop teu i vols fer possible el primer vehicle elèctric compartit al teu barri o municipi participa a la campanya de finançament col·lectiu de Som Mobilitat.

on, ubicació, municipi, a on, disponible,

Totes les persones majors de 22 anys amb carnet de conduir vigent poden utilitzar el servei de carsharing.

adults, menors, 22 anys, assegurança,

Per donar-te d’alta del servei has de ser soci de Som Mobilitat. Al formulari de soci podràs demanar l’alta del servei de carsharing. Si ja ets soci, pots escriure’ns a carsharing@sommobilitat.coop i en un màxim de 48 hores et donarem d’alta.

Les empreses també poden fer-se sòcies i incloure als treballadors per gaudir del servei.

alta, registre, soci, servei, donar-se d'alta,

Les reserves s’agrupen mensualment i es cobren per domiciliació bancària a l’inici del mes següent. 

Rebràs la factura en PDF al teu correu on podràs consultar el detall de les reserves fetes. Si tens contractada una tarifa especial o un prepagament, pots consultar el saldo restant a la mateixa factura.

Tant si contractes una Tarifa Estalvi com si utilitzes el servei de manera esporàdica, et cobrarem els usos per gir bancari.

 • Els prepagaments  els cobrem  en el moment de contractar la tarifa. L’import prepagat s’afegeix com a saldo en el moneder del soci i cada mes es van descomptant els usos fins exhaurir el saldo.
 • Les quotes mensuals i els usos esporàdics es cobren entre el dia 7 i 10 del mes següent.
pagament, preu,

No, a Som Mobilitat confiem en la responsabilitat de les nostres sòcies i socis. Al final el vehicle és de tots els socis i si no el cuidem, tots en sortim perjudicats i ens quedem sense cotxe.

Guia Pràctica – Vehicle Elèctric Compartit – Som Mobilitat

Adjuntem la Guia perquè la puguis consultar sempre que vulguis, també la trobaràs dins del cotxe a la guantera.

Sobre les reserves

 • Un cop iniciada la sessió dins de l’app de Som Mobilitat veuràs un mapa amb la ubicació dels vehicles.
 • Els vehicles es troben aparcats en aparcaments públics amb un punt de càrrega vinculat.
 • Dins l’app, quan seleccionis el vehicle que vulguis reservar trobaràs un enllaç amb més informació sobre l’accés a l’aparcament. Si és el primer cop que fas la reserva d’aquell vehicle, dedica dos minuts a llegir la informació, t’estalviaràs contratemps al moment d’agafar-lo.
 • Si vols fer possible el primer vehicle elèctric compartit al teu barri o municipi participa a la campanya de finançament col·lectiu de Som Mobilitat.
com trobo, on, vehicles, app, mapa, aparcaments,
reserves, reserva, app, web,
 • Els vehicles els pots reservar en qualsevol moment a través de l’app de Som Mobilitat.
 • Els vehicles es poden reservar amb 90 dies d’antelació.
quan, reserves, calendari, reserva, disponible
 • Si, el servei inclou una assegurança a tot risc amb una franquícia de 200 €.
 • Quan el soci/a sigui responsable d’algun dany o accident, haurà de pagar els danys fins a un màxim de 200 €.
assegurança, franquícia, danys, dany, accident,
 • En cas d’accident el soci ha de fer el “Parte Europeu d’Accident” que trobarà a la guantera.
 • En el cas que el vehicle no pugui circular cal trucar al telèfon d’assistència en carretera (+34 900 404 028i portar el vehicle al taller més proper de Renault. A ser possible s’ha de portar a un taller Z.E de Renault, que són els tallers especialitzats amb vehicles elèctrics.
 • Trucar al telèfon d’assitència de Som Mobilitat (+34 681 60 83 14) per informar de l’accident.
accident, assistència, assegurança
 • 15 minuts abans del temps d’inici de la reserva ja podràs obrir les portes del vehicle amb l’app.
 • Un cop dins del vehicle, només has de trepitjar el frè i prémer el botó START.
 • Els vehicles funcionen amb la clau, que la trobaràs desada a la guantera. En la majoria dels models no fa falta introduir la clau en el forat i només necessiten tenir la clau a prop del motor.
 • A la guantera també hi trobaràs aquest tríptic amb informació rellevant sobre l’ús del cotxe.
 • Recorda que si tens el cotxe tancat amb l’app, no podràs engegar-lo.
engengar, encendre, app,
 • El lloguer mínim és d’ 1 hora.
 • No hi ha duració màxima per fer reserva.
duració, reserva, mínima, temps, màxim,

Per modificar una reserva has de:

 1. Anar al menú de l’aplicació.
 2. Clicar a l’apartat de “Les meves reserves”.
 3. Clicar la reserva que vulguis modificar.
 4. Un cop dins de la reserva, a la part superior dreta apareix un llapis que et permet modificar el temps de la reserva.
 5. Modificar la reserva amb el nou temps desitjat.

 

Durant uns segons, apareixerà un missatge que diu “Reserva modificada”. Això vol dir que la reserva s’ha modificat correctament. 

duració, reserva, mínima, temps, màxim, modificar, cancel·lar

Per cancel·lar una reserva has de:

 1. Anar al menú de l’app o web.
 2. Clicar a l’apartat de “Les meves reserves”
 3. Clicar la reserva que vulguis cancel·lar.
 4. Un cop dins de la reserva, a la part superior dreta apareix un paperera que et permet cancel·lar la reserva.
duració, reserva, mínima, temps, màxim, modificar, cancel·lar

Cancel·lar una reserva no té cap cost, però per tal que la resta de socis no es vegin afectats, agraïm la màxima previsió i anticipació possible en la cancel·lació per tal que altres socis puguin llogar el cotxe si el necessiten.

En la pròxima assemblea està previst que incorporem un conjunt de mesures per aconseguir un millor servei entre tots.  Una de les mesures és un petit cobrament per les cancel·lacions. Quan aquesta bateria de mesures estigui activa us informarem enviant un butlletí específic a tots els socis. 

Estem treballant per habilitar un espai d’usuari a la web, en el qual es puguin fer aquestes consultes, de moment les reserves es fan des de l’aplicació, les factures es reben mensualment per correu en format PDF i si necessites fer un canvi de dades personals, pots enviar un correu a socis@sommobilitat.coop

Tenim previst l’oficina virtual a finals del 2021.

Si finalitzes la reserva abans d’hora, del temps restant de la reserva no gaudit només et cobrarem el 20%.

El motiu d’aquesta política de preus és que els socis/es facin reserves folgades i no posin en perill la reserva posterior.

 

Exemple:

 • Fas una reserva de 300 minuts (5 hores) 
 • La duració real de la reserva ha estat de 200 minuts. 
 • Del temps restant de la reserva no gaudit (100 minuts) només cobrem el 20% (20 minuts).
 • Temps total de la reserva = Temps real d’ús (200 minuts) + 20% del temps restant de la reserva no gaudit (20 minuts) = 220 minuts (3.6 hores).
finalització, duració, reserva, mínima, temps, màxim, modificar, cancel·lar

És responsabilitat del soci/a tornar el vehicle dins del temps de la reserva per no posar en perill la reserva posterior d’un altre soci/a.

Si el soci/a preveu que tornarà el vehicle més tard cal:

 1. Entrar a l’app i comprovar el calendari de reserves d’aquell vehicle per veure si hi ha reserves posteriors a la seva.
 2. En el cas que no hi hagi cap reserva posterior, modificar el temps de la reserva al nou temps de finalització de la reserva.
 3. En el cas que hi hagi una reserva posterior, el vehicle s’ha de tornar al seu lloc en el temps indicat a la reserva.

Si per causa major el soci/a no pogués tornar el vehicle en el temps indicat i hi hagués una reserva posterior, trucar urgentment al telèfon d’assistència de Som Mobilitat (+34 681 60 83 14) per avisar del problema.

tard, tornar tard, reserva,

No. Els vehicles s’han de tornar al mateix aparcament on s’han agafat.

tornar, tornar els vehicles, app, aparcament

Totes les persones majors de 22 anys amb carnet de conduir vigent poden conduir els vehicles de Som Mobilitat.

Independentment de qui condueixi, les despeses originades de les reserves aniran a càrrec del soci/a que hagi fet la reserva. Les multes i les sancions també s’assignen al soci que hagi fet la reserva. 

En el cas de les famílies, des de la cooperativa recomanem que tota persona que tinguin previst  conduir els vehicles de manera freqüent millor es dongui d’alta com a sòcia i usuària del servei de carsharing. D’aquesta manera si des de la cooperativa hem d’avisar d’alguna incidència o avís sempre podrem parlar amb la persona que està conduint el vehicle.

conduir, persona,
 • Pots consultar a l’app el nivell de bateria dels vehicles.
 • Pots consultar a l’app l’autonomia aproximada del vehicle.
 • Els vehicles es troben en places d’aparcament amb un punt de càrrega associat. Això significa que els vehicles sempre estan carregant mentres estan aparcats.
 • El soci/a ha de posar a carregar el vehicle cada cop que el torna a l’aparcament.
 • Si tens previst fer molts quilòmetres i necessites tenir el vehicle ple de bateria, una bona pràctica és comprovar 2 o 3 hores abans que el vehicle està amb la bateria plena.
bateria, autonomia
 • A l’interior dels vehicles trobaràs la Targeta Live (a la visera) i el clauer d’Electromaps (juntament amb la clau) que et permetran carregar en la majoria de punts de càrrega.
 • Recomanem que et descarreguis l’app d’Electromaps (Android / iPhone ) per veure tota la informació relativa als carregadors i les seves potències.
 • Els Renault Zoe i els Renault Kangoo funcionen amb els carregadors Tipus 2 o també conegut com a Mennekes. Quan facis la recerca a Electromaps, assegura’t de que el punt de càrrega tingui Mennekes/Tipus 2, i també que l’icona aparegui en verd (en vermell o gris vol dir que no funciona).
 • Els vehicles tenen al maleter un cable Mennekes-Mennekes per poder carregar en els punts de càrrega. Els dies que tinguis previst carregar a mig camí recomanem comprovar que el cotxe té el cable abans de sortir

Per més informació, consulta la pàgina oficial de Renault.

carregar, recarregar, com carregar, càrrega, carrega, recàrrega, recarrega
 • És necessari tenir el mòbil sempre carregat tant per iniciar i finalitzar la reserva com per obrir i tancar les portes.
 • Els Renault Zoe tenen USB per carregar els mòbils. Recomanem que portis un cable per carregar-lo.
 • En el cas de que et quedis sense bateria, pots:
  1. Accedir a l’app o la web carsharing.sommobilitat.coop amb qualsevol altre dispositiu.
  2. Si no tens com accedir amb cap altre dispositiu, pots trucar al telèfon d’assitència de Som Mobilitat (+34 681 60 83 14).
bateria, sense bateria, mòbil, mobil
 • És necessari tenir Internet al mòbil (idealment amb 4G) tant per iniciar i finalitzar la reserva com per obrir i tancar les portes.
internet, no tinc internet,

Sobre els vehicles

Els vehicles s’obren i es tanquen a través de l’app mòbil de Som Mobilitat.

app, obrir, tancar, portes, reserva

Tots els vehicles de la cooperativa són 100% elèctrics. Som Mobilitat disposa de:

 • Renault Zoe 52 kWh, amb una autonomia real aproximada de 320 km.
 • Renault Zoe 40 kWh (+), amb una autonomia real aproximada de 250 km.
 • Renault Zoe 240 kWh, amb una autonomia aproximada de 120 kms.
 • Renault Kangoo 33 kWh, amb una autonomia real aproximada de 170 km.
 • Renault Kangoo 22 kWh (+), amb una autonomia real aproximada de 100 kms.
 • Tricicle elèctric de càrrega.
vehicles, electrics, elèctrics, autonomia

L’autonomia varia segons la velocitat, l’estil de conducció, el pes transportat i la climatologia. Per estrendre l’autonomia, recomanem l’ús del mode ECO. (+)

 • Renault Zoe 40 kWh (+): autonomia aproximada de 250-300 kms.
 • Renault Zoe 22 kWh:  autonomia aproximada de 120 kms.
 • Renault Kangoo 22 kWh (+): autonomia aproximada de 120 kms.
autonomia, distància, kms,

Sí, els vehicles disposen d’un cable de càrrega Menneckes – Menneckes per poder carregar en els punts de càrrega.

 

carregar, cable de càrrega, punt de càrrega
 • Un cop finalitzis la reserva, ens ho pots notificar a través del formulari de satisfacció que trobaràs a l’app al final de la reserva.
 • Pots netejar el vehicle i notificar-ho través de del formulari de satisfacció que trobaràs a l’app al final de la reserva.
 • Recompensem la neteja del vehicle:
  • Neteja per dins: 7,5 euros de mobilitat que afegim al teu moneder.
  • Neteja per fora: 7,5 euros de mobilitat que afegim al teu moneder.
  • Neteja per dins i fora: 15 euros de mobilitat que afegim al teu moneder.
brut, cotxe brut, netejar,

Sobre la facturació

Pots consultar els preus del servei en aquesta pàgina.

preu, tarifes, tarifa

El servei inclou totes les despeses: aparcament, manteniment, electricitat i assegurança.

El preu inclou 30 km per cada hora o 200 km per dia. El km extra té un cost de 0,08 €.

Les multes es paguen a part i les rep directament el soci a la seva adreça de contacte.

preu, manteniment, neteja, assegurança, electricitat,
 • El preu no inclou els peatges.
 • Els peatges de la Generalitat, entre setmana, pels vehicles elèctrics, tenen un descompte del 75%. Aquí pots veure la llista de peatges amb descompte.
 • Els vehicles disposen d’un Teletac per poder passar pels peatges.
 • Et cobrarem els peatges a final de mes.

 

 

peatges, cost, inclosos, peatge,

Quan la cooperativa rep una multa estem obligats a identificar el conductor. Un cop comunicat el conductor, la multa serà enviada directament a la direcció del conductor. Per aquest motiu és important tenir les dades de contacte actualitzades.

multa, si em multen,

Tant si has fet un prepagament o com si tens una quota mensual contractada, a l’informe de carsharing que rebràs cada dia 15 podràs veure:

 • Saldo disponible
 • Tarifa aplicada
 • Detall de les reserves
saldo, tarifa, informe

Per decidir quina tarifa de prepagament t’encaixa creiem que pots tenir en compte aquests factors:

 1. Quina freqüència preveus fer servir el servei.
 2. Quina quantitat de diners pots invertir per fer aportacions de prepagament.

A continuació t’oferim el càlcul per veure els salts que cada una de les tarifes ofereix per aprofitar de manera òptima l’aportació.

 1. Prepaga de 50 € a 249 € (Tarifa Base: 5 €/hora i 50 €/dia) => A partir de 225 €, és més beneficiós el següent nivell de prepagament)
 2. Prepaga de 250 € a 999 € (Tarifa Estalvi 10%: 4,5 €/hora i 45 €/dia).  => A partir  de 800 €, és més beneficiós el següent nivell de prepagament.
 3. Prepaga més de 1.000 € (Tarifa Estalvi 20%: 4,0 €/hora i 40 €/dia). => A partir de 1.000 € pots aportar aquella quantitat que t’encaixi més però sempre aconseguiràs el mateix descompte. Com més diners puguis aportar més ajudaràs a la cooperativa.

La factura, que s’emet de forma mensual, es calcula a partir de determinats conceptes que sortiran desglossats en l’Informe d’usos que hi haurà adjunt:

 • Final de reserva: data i hora final de la reserva.
 • Inici real d’ús: data i hora en què l’usuari activa la seva reserva per accedir al cotxe.
 • Final real d’ús: data i hora en què l’usuari finalitza el seu ús del servei i tanca la reserva.
 • Tarifa: tarifa que aplica a una reserva en concret.
 • Temps efectiu: temps entre [mínim d’inici de reserva o inici real d’ús] i [mínim entre final de reserva o final real d’ús].
 • Temps no usat: si el final de reserva és superior al final real d’ús, temps entre final real d’ús i final de reserva.
 • Temps extra: si el final de reserva és inferior al final real d’ús, temps entre final de reserva i final real d’ús.
 • Mins facturats: [Temps efectiu] + 0,2 * [Temps no usat] + [Temps extra]
 • Dies facturats: quan els minuts facturats superen les 10 hores, comencem a facturar per dies. Entre 10 i 24 hores es considera un dia (encara que sigui en dos dies diferents consecutius) i es facturen només 10 hores. Per exemple: de 21 h del dia 3 de juny a les 18 h del dia 4 de juny es facturaran només 10 hores.
 • Km extra: el preu del servei inclou 30 km per hora o 200 km per dia. Un cop superats, la resta es comptabilitza i factura depenent de la tarifa contractada (per defecte són 0,08 € per km extra realitzat).
 • Cost inici Bcn: aquest concepte fa referència al cost d’inici de les reserves d’alguns aparcaments. Preu sense IVA.

Sobre la nova app 2021