PENALITZACIONS EN L'ÚS DEL SERVEI

Per tal de garantir el millor servei possible la cooperativa estableix unes Condicions d’Ús del Servei de mobilitat elèctrica compartida que han de propiciar un bon ús de la flota de vehicles. En el cas que un usuari faci un mal ús del servei ens hem dotat d’un sistema de penalitzacions, que queda recollit en el següent llistat:

 

 • No usar una reserva ni cancel·lar-la: s’haurà de pagar el 75% de la reserva.
 • Usar una reserva per un temps inferior al reservat: s’haurà de pagar el 20% del temps no gaudit de la reserva.
 • Cancel·lar una reserva a menys de 2h del seu inici: s’haurà de pagar el 75% de la reserva.
 • Cancel·lar una reserva a menys de 12h del seu inici: s’haurà de pagar el 50% de la reserva.
 • Cancel·lar una reserva a menys de 24h del seu inici: s’haurà de pagar el 25% de la reserva.
 • Tornar el vehicle tard (entre 0 i 59 minuts tard): s’aplicarà un recàrrec del 50% sobre el preu / minut fora reserva (la primera vegada).
 • Tornar el vehicle tard (més d’una hora tard): s’aplicarà un recàrrec del 100% sobre el preu / minut fora reserva.
 • Perdre la clau: caldrà pagar la clau (200€ IVA inclòs).
 • Perdre els elements de seguretat: caldrà pagar els elements de seguretat (triangles, armilla…).
 • Perdre el clauer d’Electromaps: pagar el clauer d’Electromaps.
 • Perdre el cable de càrrega: pagar el cable de càrrega.
 • Embrutar un vehicle i no netejar-lo: caldrà pagar el cost de la neteja i el de l’afectació que hagi provocat en el servei (mínim 50€).
 • Causar danys clarament visible o immobilitzants al vehicle fruit d’actes violents o accidents: caldrà pagar fins a 200 € de la franquícia de l’assegurança.