El context geopolític i econòmic tan canviant com l’actual, com a cooperativa hem hagut de prendre la decisió de replantejar-nos el sistema de tarifes que hem ofert fins a dia d’avui. Ens volem prendre temps per explicar-vos-en tots els motius, així com la raó de cadascun dels canvis que proposem i que s’aniran implementant al llarg d’aquest any.

A dia d’avui existeixen 3 factors que compliquen l’estabilitat econòmica del servei:

 • El preu dels vehicles elèctrics ha pujat entre un 25 i un 35% respecte fa un any.
 • El cost de l’electricitat s’ha disparat i tot indica que aquesta situació es mantindrà en els propers anys.
 • La pandèmia ha afectat directament el nostre servei: durant dos anys les polítiques de protecció civil i de salut han limitat la mobilitat de persones i organitzacions.

Davant d’aquesta situació, hem estat estudiant què podem canviar a nivell de costos per minimitzar-ne l’impacte, i això ens ha  portat a dissenyar un nou sistema de tarifes que:

 1. Cobreixi les despeses reals del vehicle (cost de compra + electricitat).
 2. Permeti ajustar les tarifes d’acord amb l’evolució dels costos associats al servei de mobilitat elèctrica compartida que oferim (preu de l’electricitat i preu de compra dels vehicles, que són els principals factors que influeixen en el disseny de les tarifes).
 3. Afavoreixi uns ingressos sostenibles per a la cooperativa i, alhora, faciliti l’ús als usuaris recurents que no tenen o estan a punt de no tenir cotxe.

El canvi de model de tarifes, per fases

Per tal de fer una adaptació paulatina, hem projectat la transició cap a un model tarifari que garanteixi ingressos més regulars:

1a Fase (vigent a partir de l’1 de juny)
 • Actualitzarem la tarifa d’ús flexible: incrementant-ne el preu/hora 0,5€.
 • El cost d’inici de reserva als aparcaments de BSM serà de 5€ enlloc de 3€.
 • Pugem el preu del cost de cada km extra realitzat a 0,14€ (abans 0,08€).

Per un altre costat, incorporem una excepció a la taula de penalitzacions que vam aprovar: una reserva feta i cancel·lada dins de les dues primeres hores no té recàrrec (veure penalitzacions actuals).

Canviem el plantejament sobre com es calcula la facturació d’1 dia sencer (24h) de lloguer:

 • Fins ara, es facturaven 10 hores (un dia) de lloguer i l’usuari podia disposar del cotxe 24 hores.
 • A partir d’ara, es facturaran 10 hores de lloguer i l’usuari podrà disposar del cotxe fins a 20 hores. 
 • Amb aquesta nova proposta una reserva que sigui del dissabte a les 12h fins el diumenge a les 12h pagarà 10 hores (un dia) + 4 hores. En cas que un usuari llogui el cotxe 2 o més dies seguits aquest canvi només aplicarà a l’últim dia de reserva.
2a Fase (a partir del juliol)

Activem el pagament per targeta a través de l’app per les persones físiques. Aquesta millora permetrà conèixer el saldo de cada usuari a l’app (a través de la visualització del moneder personal).

3a Fase (últim trimestre del 2022)

Posarem en funcionament un nou model de tarifes amb quotes mensuals que ens permeti a la cooperativa tenir uns ingressos mensuals fixes. Ens els pròxims mesos presentarem la proposta i us convidarem a compartir les vostres reflexions o valoracions sobre la proposta.