Mapa zones baixes emissions

A continuació trobaràs les respostes als principals dubtes de l’entrada en vigor de la ZBE.

Què és la ZBE?
La zona de baixes emissions (ZBE) és una àrea protegida de més de 95 km2, al voltant de les rondes de Barcelona, en què no poden circular els vehicles sense distintiu ambiental de la DGT. L’objectiu és lluitar contra la contaminació per protegir la salut de les persones, de la ciutat i del planeta.

Quan afecta?
Des de l’1 de gener del 2020 s’apliquen les restriccions els dies feiners, de dilluns a divendres, de 7 h a 20 h.

On afecta?
La ZBE Rondes, engloba tot el terme municipal de Barcelona (excepte la Zona Franca i el barri de Vallvidrera, el Tibidabo i les Planes), el municipi de l’Hospitalet de Llobregat i part dels municipis de Cornellà de Llobregat, Esplugues de Llobregat i Sant Adrià de Besòs.

Així i tot, s’ha de tenir en compte que altres ciutats del país també estan implantant ZBE pròpies, informa’t al teu ajuntament per conèixer quines restriccions es portaran a terme al teu municipi.

A qui afecta?
Les restriccions afecten 50.000 vehicles, un 20% del parc actual que circula per la ZBE. En quatre anys, es preveu que deixin de circular 125.000 vehicles contaminants. Són els cotxes, les motos i els ciclomotors als quals no els correspon el distintiu ambiental de la DGT:

 • Turismes:
  • Gasolina: matriculats abans del gener del 2000.
  • Dièsel: matriculats abans del gener del 2006.
 • Motos i ciclomotors: matriculats abans del gener del 2003.

Com pots saber si tens el distintiu?
Per assegurar-se de si el vehicle té o no l’etiqueta ambiental, es pot comprovar a través del web la DGT o de l’Ajuntament de Barcelona.

Si al vehicle li correspon el distintiu i no el té, es pot comprar per 5 euros a través de Correos, sigui per internet o a les oficines, adjuntant la documentació necessària. També es pot trucar al 060.

És recomanable portar el distintiu, però no és obligatori.

Què passa amb els vehicles professionals?
Furgonetes, camions, autocars i autobusos tenen una moratòria d’un any per adaptar-se a la normativa i poden circular encara que no els correspongui el distintiu ambiental de la DGT.

A partir de l’1 de gener del 2021 s’ampliarà la prohibició permanent de circulació dins la ZBE als vehicles professionals sense l’etiqueta de la DGT, majoritàriament els matriculats abans del 2005-2006.

Els taxis queden inclosos en les restriccions, però en general són vehicles nous i més d’un 30% són híbrids, elèctrics o de gas. L’objectiu per aquest any, és reduir a menys de la meitat els taxis dièsel de les ciutats metropolitanes, i per l’any 2025 al 33%.

Hi ha excepcions?
Alguns vehicles poden circular sense restriccions, fins a la renovació per un vehicle amb distintiu ambiental de la DGT:

 • Vehicles de persones amb mobilitat reduïda;
 • Serveis d’emergències (policia, bombers, ambulàncies);
 • Serveis essencials (mèdic, funerari);
 • Vehicles de persones amb malalties que els condicionen l’ús del transport públic;
 • Vehicles singulars de feina (unitat mòbil de ràdio o televisió o bibliobús).

També, durant el 2020, poden circular per la zona de baixes emissions els treballadors que ingressin menys de 8.000 euros i que acreditin que necessiten per a la feina un vehicle sense distintiu.

Els vehicles estrangers poden circular?
Els vehicles amb matrícula estrangera estan sotmesos a les mateixes restriccions que els matriculats a l’estat i han de demanar l’autorització a l’Àrea Metropolitana de Barcelona si volen entrar dins la ZBE. Han de pagar 5 euros per un permís de llarga durada o 2 si és per un dia.

Es donen permisos d’un dia?
S’autoritzen un màxim de dies anuals per als cotxes més contaminants, sense etiqueta, que han de pagar 2 euros diaris.

Com es pot demanar l’autorització?
Tant per als vehicles exempts del distintiu com els estrangers o per a les visites puntuals cal tenir autorització, que es tramita a l’AMB. També es pot trucar al 930 333 555, els dies feiners de 9.00 a 14.00.

Com es controla?
El control es fa automàticament amb més d’un centenar de càmeres que llegeixen les matrícules i que comproven si els vehicles estan autoritzats per circular.

Quan comencen a multar?
Durant el primer trimestre de l’any es deixa un període d’adaptació, i a partir de l’1 d’abril de 2020 es començarà a sancionar.

De quant seran les multes?
Les multes per infracció lleu seran de 100 euros i pujaran a 200 en el cas d’infraccions greus i 500 les molt greus.

En cas de reincidència, poden augmentar un 30%. Si un vehicle no deixa de circular il·legalment per la ZBE, pot rebre una segona sanció al cap de 90 minuts de la primera.

Per a més informació entra al web de l’Ajuntament de Barcelona.