Lee la versión en castellano en la parte inferior

Al llarg del mes de març durem a terme diverses trobades amb cooperatives de treball de tot l’estat amb l’objectiu d’abordar el repte de la mobilitat (present i futura) de les organitzacions. Aquestes trobades, en format virtual, les organitzem amb el suport i la col·laboració de COCETA, la Confederación Española de Cooperativas de Trabajo Asociado, i amb l’acompanyament i relatoria de Tandem Social SCCL, consultora estratègica i transformadora.

Seran activitats amb una durada aproximada de 90 minuts on les cooperatives de treball, agrupades per diferents sectors d’activitat (serveis a les empreses, sociosanitari i atenció a les persones, educació i industrial), podran explicar les seves necessitats de mobilitat i com les estan cobrint actualment. Al debat hi participaran les cooperatives de carsharing elèctric que formem Redmovilidad amb l’objectiu de donar a conèixer la mobilitat elèctrica compartida, així com d’establir un diàleg per abordar les necessitats de les organitzacions ara i en un futur.

D’aquestes quatre trobades n’elaborarem un document de resum que ens hauran de servir de marc per ajudar a pensar i repensar els serveis que podem oferir des de Som Mobilitat i les altres cooperatives de carsharing elèctric de tot l’estat als nostres respectius territoris. Així mateix, les conclusions extretes les farem arribar a l’IDAE (Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía) per tal que coneguin les necessitats de mobilitat de les cooperatives de treball, de com aquestes poden jugar un paper important en el desenvolupament de territoris buidats i com per proposar la incorporació de noves accions per a fomentar la mobilitat sostenible.

Aquesta serà una de les darreres activitats que realitzarem en el marc del projecte subvencionat per MOVES Proyectos Singulares de l’IDAE que vam iniciar ara fa un any i mig. Aquestes subvencions financen projectes orientats, sobretot, a reduir el consum energètic i les emissions de CO2 i, una de les 10 línies subvencionables, té per objectiu la promoció de la mobilitat sostenible. Des de Som Mobilitat estem convençuts que la mobilitat és una part imprescindible en la transició energètica cap a un model descarbonitzat.

Nos encontramos con cooperativas de trabajo de distintos sectores para hablar de movilidad

A lo largo de este mes de marzo llevaremos a cabo varios encuentros con cooperativas de trabajo de todo el estado con el objetivo de abordar el reto de la movilidad (presente y futura) de las organizaciones. Estos encuentros, en formato virtual, los organizamos con el apoyo y la colaboración de COCETA, la Confederación Española de Cooperativas de Trabajo Asociado, y el acompañamiento y relatoría de Tandem Social SCCL, consultora estratégica y transformadora.

 

Estas actividades tendrán una duración aproximada de unos 90 minutos en los cuales las cooperativas de trabajo, agrupadas por distintos sectores de actividad (servicios a las empresas, sociosanitario y atención a las personas, educación e industrial), podrán explicar sus necesidades de movilidad y cómo las están cubriendo actualmente. En el debate participarán las cooperativas de carsharing eléctrico que formamos Redmovilidad con el objetivo de dar a conocer la movilidad eléctrica compartida, así como establecer un diágolo para abordar las necesidades de las organizaciones ahora y en un futuro.

 

De estos cuatro encuentros elaboraremos un documento de resumen que nos servirá de marco para ayudar a pensar y repensar los servicios que ofrecemos desde Som Mobilitat y las otras cooperativas de carsharing eléctrico de todo el estado en nuestros respectivos territorios. Así mismo, las conclusiones que podamos extraer de los encuentros las haremos llegar al IDAE (Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía) para que conozcan las necesidades de movilidad de las cooperativas de trabajo, de cómo éstas pueden jugar un papel importante en el desarrollo de territorios vaciados y también para proponer la incorporación de nuevas acciones para fomentar la movilidad sostenible.

 

Esta será una de las últimas actividades que realizaremos en el marco del proyecto subvencionado por MOVES Proyectos Singulares del IDAE que iniciamos hace un año y medio. Estas subvenciones financian proyectos orientados, sobre todo, a reducir el consumo energético y las emisiones de CO2 y, una de las 10 líneas subvencionables, tiene por objetivo la promoción de la movilidad sostenible. Desde Som Mobilitat estamos convencidos que la movilidad es una parte imprescindible en la transición energética hacia un modelo descarbonizado.

Este proyecto se lleva a cabo con el apoyo de: