Portada plataforma cooperativa

Som Mobilitat viatja a Nova York per participar a The New School: Qui és el propietari del món?, on hem explicat el nostre projecte i The Mobilty Factory, la cooperativa europea de segon grau que estem impulsant.

The State of Platform Cooperativism (l’Estat del Cooperativisme de Plataforma) és la trobada més internacional del sector. Aquest esdeveniment convoca acadèmics i fundadors de cooperatives de plataformes, és a dir, empreses que utilitzem un lloc web, una aplicació mòbil o un protocol per vendre béns o serveis, mentre que la presa de decisions es porten a terme de forma democràtica, com també la propietat compartida de la plataforma, per part dels socis de la cooperativa.

El cooperativisme de plataformes no és una idea fugaç sinó un procés consolidat que es desenvolupa amb el suport de grups comunitaris i organitzacions com universitats, bancs cooperatius i plataformes d’impuls, també conegudes com a “acceleradores”. Els impulsos per a una transformació digital democràtica provenen de nombroses regions, és per això que aquest esdeveniment presenta reflexions teòriques, provocacions artístiques i visions de treballadors, propietaris i usuaris sobre el terreny.

Celebrant deu anys de conferències laborals digitals a The New School, qui és el propietari del món?, Som Mobilitat ha estat convidada a Nova York, ciutat on es realitza la trobada, per presentar l’organització i funcionament de la nostra cooperativa de plataforma.

Qui és el propietari del món?, convoca cent cinquanta oradors de més de trenta països per reunir-se, dissenyar i conèixer temes com el poder dels treballadors en l’economia de plataformes, l’antimonopoli, la misogínia i el racisme en cooperacions, la sostenibilitat ecològica, les bones pràctiques de cooperació incloses l’assignació de fons per a start-ups, el potencial de cooperatives de plataformes per a trusts de dades, cooperatives de dades, nous models de govern distribuït i sobirania de dades.

Qui és propietari de les nostres dades, de les nostres ciutats i del món? Del 7 al 9 de novembre, hem reflexionat sobre aquestes preguntes. No ens aturem a les presentacions i presentacions de diapositives que impugnen les estructures empresarials actuals, sinó que continuarem avançant presentant alternatives existents i properes, com Som Mobilitat.

Aquesta conferència ha estat convocada per Trebor Scholz (director de The New School a l’Institut d’Economia Digital Cooperativa, ICDE per les sigles en anglès) amb el suport de Michael McHugh, subdirector de l’ICDE.