Sobre els preus públics de càrrega dels vehicles elèctrics a Barcelona per aquest 2021

Aquest 2021 molts municipis amb punts de càrrega de vehicles elèctrics que fins ara eren gratuïts començaran a cobrar l’energia consumida per carregar els vehicles elèctrics. El primer en fer-ho serà l’Ajuntament de Barcelona, donada la seva importància i lideratge és previsible que això converteixi les seves tarifes en preus de referència. Expliquem el nostre punt de vista sobre les tarifes anunciades per Endolla Barcelona, el servei municipal de punts de càrrega per a vehicles elèctrics a la ciutat:

La proposta tarifària d’Endolla Barcelona distingeix dues modalitats: càrrega en carrer i càrrega en aparcament. A banda, es pot obtenir un millor preu pagant una quota anual. No es preveu, de moment, una tarifa integrada pels usuaris (persones i empreses) que volen tenir un vehicle elèctric aparcat de forma permanent en una plaça de BSM en la modalitat de pupil·latge amb plaça assignada (24 hores tots els dies de l’any). Així, en cas de tenir un vehicle en pupil·latge es paga: lloguer de la plaça + quota anual per millora tarifària en electricitat + el consum d’energia. Per tant, Aparcaments BSM fa negoci amb el pàrquing i també amb l’energia, que la cobra a un preu molt superior al seu cost.

Aquests preus penalitzen la implantació del vehicle elèctric ja que el cost de carregar-lo acaba sent similar al cost d’omplir un dipòsit amb combustible fòssil. Amb aquestes tarifes carregar un vehicle elèctric als punts de càrrega d’Endolla Barcelona tindrà un cost d’entre 3,5 € i 7,8 € cada 100 km, això representa unes tarifes molt més cares de les que paga un usuari privat per carregar el cotxe elèctric, que tenen un cost entre 1,2 i 2 € cada 100 km.

El segon gran error és que sense el pagament d’una quota anual, els preus de les tarifes són encara més cars i això perjudica molt a l’usuari esporàdic de fora de l’Àrea Metropolitana de Barcelona, fet que entra en contradicció amb la implantació de la Zona de Baixes Emissions (ZBE). 

Un altre fet destacable és que tampoc fa distinció de tarifes entre diferents tipologies d’usuaris: el preu és el mateix per a un particular que per a una empresa de carsharing que promou la mobilitat sostenible. I això va en detriment del foment del vehicle elèctric compartit, objectiu que té el consistori. 

Des de Som Mobilitat estem a favor de cobrar l’electricitat que mou els nostres cotxes, generar energia té un cost i cal reflectir-ho en el seu preu. Fer una mobilitat +sostenible també passa per conduir d’una forma eficient i fer un ús racional dels recursos. El fet de cobrar en rotació, especialment en els punts de càrrega de la via pública, creiem que fomentarà un ús més responsable d’aquests espais, però els preus proposats són desorbitats i falten tarifes per donar resposta a totes les necessitats.

La contaminació a Barcelona és un greu problema i esperem que Endolla Barcelona i Aparcaments BSM reconsiderin aquesta proposta tarifària. Si no, la implantació del vehicle elèctric es veurà greument afectada. 

Des de Som Mobilitat demanem unes tarifes que promocionin la mobilitat elèctrica (millor si és compartida) en la línia de l’aposta de l’Ajuntament de Barcelona per la mobilitat sostenible. 

Inicialment la cooperativa assumirà l’increment del cost de les càrregues dels vehicles, tot esperant que Endolla Barcelona i BSM Aparcaments modifiquin les tarifes per seguir promocionant la mobilitat +sostenible.