Portada compromís ciutadà per la sostenibilitat

Avui hem signat el Compromís Ciutadà per la Sotenibilitat de Barcelona a la Fàbrica del Sol de Barcelona. Amb la signatura d’aquesta acta assumim la nostra corresponsabilitat en la construcció d’una Barcelona +sostenible d’acord amb els objectius i les linies d’acció recollits al Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat 2012-2022.

El Compromís es plasma en un document amb valor estratègic i voluntat inspiradora que estableix 10 grans objectius, cadascun amb 10 línies d’acció, en l’horitzó del 2022.