Arç Cooperativa i Som Mobilitat hem signat un conveni de col·laboració amb la voluntat d’avançar en la pràctica dels valors comuns del cooperativisme en projectes amb capacitat transformadora i de consolidació de l’economia social i solidària. Aquest conveni vehicularà accions a tres nivells:

  • Intercooperació d’acció socio-política: constituirà una plataforma facilitadora per a l’expressió social de les respectives propostes transformadores i el desenvolupament de col·laboracions en el marc de l’impuls de l’economia social i solidària.
  • Intercooperació tècnica: que implicarà el manteniment i la millora de l’oferta d’assegurances adreçada a Som Mobilitat, atenent al volum d’assegurances contractades a Arç Cooperativa, i a les persones i organitzacions vinculades, tot reforçant el desenvolupament de l’assegurança ètica i solidària i el mercat social. Per fer-ho, des de Som Mobilitat posarem a disposició el nostre coneixement i experiència en la gestió de sistemes de mobilitat així com la nostra capacitat d’elaboració de propostes.
  • Intercooperació econòmica: amb l’objectiu de compartir els possibles excedents econòmics que aquest acord pugui generar. Som Mobilitat ens comprometem a destinar aquests recursos a despeses estructurals i/o de nous projectes alineats amb els objectius i valors recollits en aquest acord.

Aquest acord és fruit d’anys de relació i treball entre les dues cooperatives i referma l’aposta de totes dues organitzacions per fer créixer el mercat social i ampliar productes i serveis a oferir des de l’economia social i solidària.

Arç Cooperativa és una corredoria d’assegurances especialitzada en el sector de l’economia social i solidària, el món associatiu i les energies renovables. Aposten per la gestió integral d’assegurances ètiques i solidàries a través dels serveis de consultoria i corredoria. Es van constituir la primavera de l’any 1983, amb la missió de fer compatible els valors del cooperativisme autogestionari amb una gestió empresarial eficient. Avui gestionen els programes d’assegurances de més de 2.000 cooperatives i altres organitzacions i cada any donen cobertura a les necessitats asseguradores de 190.000 persones.