Aportacions

Canvia els teus Títols Participatius per Aportacions Voluntàries al Capital Social

 

A l’Assemblea del 27 de juny de 2020 es va animar a totes les persones sòcies que van contribuir al finançament de Som Mobilitat a traspassar voluntàriament els títols participatius cap a aportacions voluntàries al capital social per sumar-se en l’estratègia col·lectiva d’enfortir el capital social que ens ha de permetre disposar de més solidesa financera.  Amb un capital social més fort podem:

 • Comprar i finançar nous vehicles que neixen amb quotes mensuals des dels Grups Locals, empreses o ajuntaments.
 • Ampliar la flota en aquells municipis que ja tenen serveis actius i que necessiten més vehicles per poder cobrir l’interès de les persones sòcies en fer-lo servir

També es va aprovar a l’Assemblea impulsar-ho amb un 1% més de retorn anual per repercutir part dels beneficis col·lectius a l’esforç d’aquelles persones sòcies que han dipositat part dels seus estalvis al capital social de la cooperativa. 

Com fer-ho?

Per fer el canvi de títols participatius a aportacions voluntàries al capital social només cal que escriguis un correu a aportacions@sommobilitat.coop indicant en el cos del correu “Jo, NOM, sol.licito el canvi de les meves participacions de Som Mobilitat a les noves aportacions voluntàries al capital social, acceptant-ne les condicions”

Comparativa dels títols participatius i les aportacions voluntàries al capital social

Títols participatius

 • Tipus d’interès variable: 2%*
 • Títols a partir de 100 euros (sempre múltiple de 100 euros) i fins a 40.000€ per persona sòcia
 • 5 anys
 • Disponibilitat del capital aportat a partir d’un any i amb un preavís de tres mesos

Aportacions voluntàries al capital social

 • Tipus d’interès variable: 3%*
 • Aportacions a partir de 100 euros (sempre múltiple de 100 euros) i fins a 40.000€ per persona sòcia
 • Aportacions amb caràcter permanent
 • Disponibilitat del capital aportat a partir d’un any i amb un preavís de tres mesos
 • Si diversos socis demanen la devolució en un mateix moment, es limitarà el retorn de les aportacions a un màxim del 10% anual del total d’aportacions realitzades. Al llarg de l’emissió dels títols participatius realitzats entre el 2017 i el 2019 el retorn de títols han sigut inferiors al 2% del capital total aportat a Som Mobilitat. Amb un 10% garantim respondre a les peticions de retorn del capital aportat per sobre la mitjana i alhora, incorporem un límit per evitar una situació de descapitalització accelerada de la cooperativa.

* Tipus d’interès vàlid fins el 31 de desembre de 2020. L’Assemblea és qui estableix el tipus d’interès que s’aplica a cada any fiscal.