Som Mobilitat va ser una de les dues iniciatives seleccionades durant aquest any per incloure-la com a bona pràctica en l’Informe d’Indicadors de Sostenibilitat de Barcelona 2019 en l’àmbit d’espai públic i mobilitat impulsada per la Xarxa Barcelona + Sostenible. El resultat final és un document on s’explica què és Som Mobilitat i la nostra proposta per compartir vehicles elèctrics per contribuir a una mobilitat més sostenible i una càpsula audiovisual que resumeix la iniciativa.

Aquest informe sintetitza i avalua l’evolució de la ciutat en relació als objectius del Compromís Ciutadà per a la Sostenibilitat 2012-2022, concretament en 10 categories: biodiversitat; espai públic i mobilitat; qualitat ambiental i salut; ciutat eficient, productiva i d’emissió zero; ús racional dels recursos; bon govern i responsabilitat social; benestar de les persones; progrés i desenvolupament; educació i acció ciutadana; i resiliència i responsabilitat planetària. Els indicadors recollits en l’informe volen ser un instrument de coneixement dels progressos de la ciutat des de la perspectiva del desenvolupament sostenible.