Instal·lem Decidim, millorem la participació

Des de Som Mobilitat estem compromesos amb millorar la democràcia interna i assegurar la participació en la presa de decisions per part de totes les persones i entitats sòcies de la cooperativa. Per aquest motiu, hem decidit fer un pas més i instal·lar la plataforma digital de participació ciutadana Decidim. Una eina de democràcia participativa de codi obert per a ciutats i organitzacions.

L’eina estarà primer en fase de proves per realitzar diversos processos participatius amb els i les sòcies de la ciutat de Barcelona gràcies a una subvenció atorgada per part de l’Ajuntament de Barcelona en el marc de la convocatòria general de subvencions per a projectes, activitats i serveis de districte i de ciutat per a l’any 2019.

Som Mobilitat som un projecte de base tecnològica i col·laborativa i facilitar la participació de totes les persones vinculades a la cooperativa és clau per a nosaltres. Amb la instal·lació de la plataforma Decidim subscrivim i ens comprometem a complir amb el contracte social de la plataforma, i que promulga els següents principis:

  • Programari lliure i continguts oberts
  • Transparència, traçabilitat i integritat
  • Igualtat d’oportunitats i indicadors de qualitat
  • Confidencialitat de dades
  • Rendiment de comptes i responsabilitat
  • Millora contínua i col·laboració internacional

Així mateix, tots els punts d’aquest codi quedaran reflectits en les condicions d’ús que redactem per la nostra plataforma. Esperem poder començar a fer servir aquesta eina de participació digital el més aviat possible amb les sòcies de Barcelona i, més endavant, poder-ho traslladar a tots els i les sòcies de Som Mobilitat.