Lee la versión en castellano en la parte inferior

El darrer trimestre de l’any ha portat bones notícies per Som Mobilitat, i és que finalment hem conegut la resolució definitiva que ens atorga una subvenció MOVES Proyectos Singulares de l’IDAE (Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía). Mesos enrere vam presentar a aquesta línia de subvencions el projecte “Desarrollo de herramientas tecnológicas para facilitar la creación de carsharings locales en toda España” amb l’objectiu d’acompanyar i donar suport a cooperatives que volguessin impulsar carsharings elèctrics i locals a altres comunitats autònomes.

Les subvencions MOVES Proyectos Singulares financen projectes orientats principalment a reduir el consum energètic i les emissions de CO2 i, entre les 10 línies subvencionables, n’hi ha una sobre mobilitat sostenible. I és que, com hem dit sempre des de Som Mobilitat, la mobilitat ha de ser i és una part important de la transició energètica que hem de dur a terme per revertir els efectes de la crisi climàtica que estem vivint.

Ara, coneguda ja la resolució definitiva, ens posem a treballar per dur a terme el projecte i acomplir els objectius fixats. L’objectiu d’aquest projecte és obrir el coneixement i les eines de treball de Som Mobilitat a totes les cooperatives (de consum o de treball associat) per facilitar la seva creació. El projecte que durem a terme s’estructura en dos pilars bàsics: cooperativisme i desenvolupament tecnològic.

  • Cooperativisme: Som Mobilitat som una cooperativa de consumidores i usuàries i, com a tal, ens mou la idea d’ajudar a estendre el model cooperatiu (en el nostre cas) en l’àmbit de la mobilitat sostenible per poder oferir una alternativa democràtica, transparent i independent als carsharings habituals (propietat de grans corporacions).
  • Desenvolupament tecnològic: al llarg dels 4 anys de vida de Som Mobilitat hem desenvolupat diverses eines tecnològiques que han permès la posada en marxa i l’ampliació progressiva del servei que tenim actualment en funcionament. Per poder compartir aquestes eines amb altres iniciatives interessades cal que primer optimitzem internament tots els processos i posem les eines (web, ERP, App, Control Center…) a punt.

Aquest acompanyament servirà per impulsar nous carsharings elèctrics locals i ens agradaria que fos l’embrió d’una futura Xarxa estatal de cooperatives de carsharing elèctric que treballés en xarxa i de forma horitzontal per avançar cap a una mobilitat més sostenible des de la participació cooperativista i empoderament social.

 

Iniciamos el proyecto para acompañar nuevas cooperativas españolas de carsharing eléctrico

El último trimestre del año trae buenas noticias para Som Mobilitat, y es que finalmente hemos conocido la resolución definitiva que nos ha otorgado una subvención MOVES Proyectos Singulares del IDAE (Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía). Meses atrás presentamos en esta línea de subvenciones el proyecto “Desarrollo de herramientas tecnológicas para facilitar la creación de carsharing locales en toda España” con el objetivo de acompañar y apoyar cooperativas que quisieran impulsar carsharing eléctricos y locales en otras comunidades autónomas.

Las subvenciones MOVES Proyectos Singulares financian proyectos orientados principalmente a reducir el consumo energético y las emisiones de CO2 y, entre las 10 líneas subvencionables, hay una sobre movilidad sostenible. Y es que, como hemos dicho siempre desde Som Mobilitat, la movilidad debe ser y es una parte importante de la transición energética que tenemos que llevar a cabo para revertir los efectos de la crisis climática que estamos viviendo.

Ahora, una vez conocida la resolución definitiva, nos ponemos a trabajar para llevar a cabo el proyecto y cumplir los objetivos fijados. El objetivo de este proyecto es abrir el conocimiento y las herramientas de trabajo de Som Mobilitat a todas las cooperativas (de consumo o de trabajo asociado) para facilitar su creación. El proyecto que llevaremos a cabo se basa en dos pilares: cooperativismo y desarrollo tecnológico.

  • Cooperativismo: Som Mobilitat somos una cooperativa de consumidores y usuarios y, como tal, nos mueve la idea de ayudar a extender el modelo cooperativo (en nuestro caso) en el ámbito de la movilidad sostenible para poder ofrecer una alternativa democrática, transparente e independiente a los carsharing habituales (propiedad de grandes corporaciones).
  • Desarrollo tecnológico: a lo largo de los 4 años de vida de Som Mobilitat hemos desarrollado diversas herramientas tecnológicas que han permitido la puesta en marcha y la ampliación progresiva del servicio que tenemos actualmente en funcionamiento. Para poder compartir estas herramientas con otras iniciativas interesadas primero de todo vamos a optimizar internamente todos los procesos y poner a punto las herramientas (web, ERP, App, Control Center …).

Este acompañamiento servirá para impulsar nuevos carsharing eléctricos locales y nos gustaría que fuera el embrión de una futura Red estatal de cooperativas de carsharing eléctrico que trabajara de manera interconectada y horizontal para avanzar hacia una movilidad más sostenible desde la participación cooperativista y el empoderamiento social.