Aprofitant el bon clima d’intercooperació de la Fira d’Economia Solidària de Catalunya celebrada a finals d’octubre vam signar un conveni d’intercooperació amb Sostre Cívic per treballar i avançar plegades cap a un mateix objectiu: que dos recursos cars com els vehicles elèctrics i l’habitatge (cooperatiu) siguin cada vegada més accessibles a totes les persones.

Som Mobilitat i Sostre Cívic compartim els valors del cooperativisme (no lucre, propietat col·lectiva, autogestió i comunitat, assequibilitat i inclusió, replicabilitat i mercat social, sostenibilitat) i per això ara volem fer un pas més i treballar per per fomentar la creació de comunitats cooperatives que comparteixin serveis de vida com ho són l’habitatge i la mobilitat a partir de l’empoderament col·lectiu i l’autogestió.

El primer projecte que hem impulsat conjuntament és el vehicle elèctric compartit ubicat a La Sala, el primer projecte d’habitatge cooperatiu específicament enfocat a joves de menys de 35 anys de Calonge. A l’aparcament de l’edifici hi ha un cotxe elèctric de Som Mobilitat a disposició de les veïnes i veïns del bloc i estarà compartit amb tota la ciutadania.

 

 

Sostre Cívic és una cooperativa integral d’habitatges i persones usuàries en règim de cessió d’ús, sense ànim de lucre i d’iniciativa social, que aposta per l’habitatge cooperatiu en cessió d’ús com a alternativa per accedir a l’habitatge, ja que garanteix el dret a l’habitatge a llarg termini i surt del model actual que impulsa la propietat privada com a règim majoritari de tinença. Amb la cessió d’ús, la titularitat de la propietat és col·lectiva i recau en l’entitat, i les persones sòcies tenen el dret de viure indefinidament en els habitatges cooperatius.