La Comissió de Diversitat de Som Mobilitat comença a caminar

Des de la constitució de la cooperativa hem treballat per fer que totes les persones s’animin a fer canvis en el seu model de mobilitat i a facilitar serveis per a aconseguir una mobilitat +sostenible. Utilitzar un llenguatge inclusiu, estar receptius a propostes i poder-nos adaptar a les necessitats de mobilitat de diversos col·lectius són qüestions que sempre tenim presents però que, a la pràctica, a vegades no es tradueixen en una participació diversa en el nostre projecte.

En la darrera assemblea general vam renovar una part del Consell Rector i va quedar constituït, en la seva totalitat, per homes. Aquest fet ens va fer pensar en quina tipologia de persones es vinculaven al nostre projecte i com ho feien i, a la mateixa assemblea ja es va acordar crear un instrument que abordés la diversitat en el marc de la cooperativa.

L’objectiu principal de la Comissió de Diversitat és ampliar la diversitat de mirades i sensibilitats dins la cooperativa. Volem: 

  • Fer una diagnosi de la tipologia de sòcies de Som Mobilitat. Amb quina identitat de gènere us identifiqueu? Quin és el vostre origen? On viviu? Com us acostumeu a desplaçar?
  • Explorar i compartir amb altres entitats accions que fomentin la inclusió de col·lectius minoritaris o poc avesats a participar. Perquè la mobilitat és una necessitat que tenim totes les persones.
  • Incorporar mecanismes que ens ajudin a interpelar a aquests col·lectius perquè es sumin i participin del projecte. Per elaborar els protocols necessaris que ens permetin, en el si de l’organització i en la nostra relació amb l’entorn, teixir relacions de respecte i equitat (redacció, per exemple, d’un protocol contra l’assetjament sexual i les violències de gènere, guia de comunicació inclusiva en l’atenció a persones sòcies i usuàries, pla d’igualtat a l’empresa, etc.).
  • Compartir coneixement i experiència amb altres espais similars en el marc de l’ESS.

A partir d’ara, la comissió comença a caminar i, a mig termini, durem a terme les següents accions:

  • Crear d’un canal de comunicació específic per a la comissió (correu electrònic: diversitat@sommobilitat.coop).
  • Establir contacte amb altres iniciatives de l’ESS que hagin abordat la qüestió, per compartir coneixement i experiències.
  • Dur a terme una enquesta a totes les persones sòcies i subscrites al nostre butlletí per conèixer diferents aspectes vinculats a la mobilitat i la seva relació amb Som Mobilitat.
  • Realitzar una primera diagnosi que ens hauria de dur a elaborar la documentació que es consideri més rellevant per ampliar la mirada dins Som Mobilitat i fer-la una organització inclusiva.

L’equip tècnic ha recollit, doncs, l’acord de l’assemblea i en una primera fase li està donant forma per obrir la comissió a totes les persones que hi vulguin participar.