Portada impulsar grups locals

El passat 28 de febrer va començar la campanya #Conjuntament, una iniciativa de la Fundació Goteo amb el suport de l’Ajuntament de Barcelona per finançar projectes amb impacte social. Des del grup promotor de Barcelona de Som Mobilitat es va presentar un projecte per donar a conèixer la cooperativa a Barcelona i impulsar la creació de grups de barris als 10 districtes de la ciutat i crear 5 aparcaments compartits. Va ser un dels 24 projectes seleccionats d’entre els 67 que es van presentar a aquesta peculiar campanya de matchfunding: per cada € que aporta un co-finançador, la Fundació Goteo aporta un € més (per a recompenses d’un import menor o igual a 100€).

Sabem que la ciutat de Barcelona té grans reptes en l’àmbit ambiental i de mobilitat: alts nivells de contaminació, excés de cotxes a la via pública… Però també planteja bones oportunitats: la majoria de barcelonins i barcelonines es desplaça majoritàriament a peu, en bici o transport públic i el vehicle elèctric va guanyant més adeptes. Creiem que des de Som Mobilitat responem clarament a les necessitats de la ciutat: reduïm el nombre de cotxes de les calçades promovent-ne la propietat compartida, fomentem només l’ús de vehicles elèctrics… però, per sobre de tot, fomentem una mobilitat +sostenible evitant tots aquells desplaçaments innecessaris i promovent l’ús de transport públic, bicicleta o anar a peu sempre que es pugui.

Fer una mobilitat +sostenible per la ciutat de Barcelona és a l’ordre del dia i es cristal·litza en campanyes de suport per unir els tramvies, construir més carrils bici, fomentar la mobilitat a peu… Nosaltres volem anar més enllà. Fer-ho tot però de forma col·lectiva, horitzontal i compartida. El model cooperatiu és el més respectuós ja que comporta una democratització de la presa de decisions i, per tant, apropa a tothom el poder de decisió. Creiem que és bàsic apoderar la ciutadania i fer-la partícip de la millora de la mobilitat. Per a fer-ho organitzarem 20 esdeveniments de presentació de la cooperativa a tots els districtes, farem proves de vehicles elèctrics i impulsarem dinàmiques participatives per cada grup de barri per posar en contacte socis i sòcies de cada zona. Ara que s’ha assolit el finançament mínim, anem a per l’òptim!