El dimecres 1 de desembre ens vam trobar virtualment en assemblea general extraordinària per a votar el nou document que recull les Condicions d’Ús del Servei de mobilitat elèctrica compartida de Som Mobilitat. Amb la votació d’ahir culminava un procés participatiu que va començar a l’assemblea general d’enguany (celebrada el juny) i amb el que hem treballat conjuntament persones i entitats sòcies de la cooperativa, equip tècnic i Consell Rector.

Aquest procés participatiu ha estat obert a tots els socis i ha constat de diverses fases, que detallem tot seguit:

  • Enquesta prèvia sobre les faltes que calia incorporar al document i la gravetat de les mateixes.
  • 1a jornada participativa (27 d’octubre): amb els resultats de l’enquesta prèvia vam organitzar aquesta jornada on es va parlar de les faltes a incorporar al nou document, així com la tipificació de la seva gravetat.
  • 2a jornada participativa (10 de novembre): en aquesta segona jornada es va parlar sobre el règim sancionador. Vam parlar de la necessitat de crear un escalat que regulés l’equivalència de faltes (lleus=greus=molt greus) i de l’establiment dels mecanismes per limitar l’accés al servei o a la cooperativa en funció de l’ús i comportament d’una persona o entitat sòcia. També s’havia de tractar la qüestió de les gratificacions en l’ús del servei, però finalment no es va poder abordar per falta de temps.
  • Enquesta final sobre el règim sancionador i la valoració global del nou document de Condicions Generals d’Ús del Servei.

Era la primera vegada que impulsàvem un procés participatiu com aquest, amb el repte de sumar el major nombre de veus possible i testejant, de nou, eines digitals per poder fer-ho de forma més accessible. Gairebé 200 persones hi han participat i això suposa un 15% dels socis-usuaris del servei, fet que valorem molt positivament.

Amb tota la informació recollida durant aquest procés es va acabar de redactar el document final, que es va aprovar per unanimitat en assemblea extraordinària i que, d’aquesta manera, des de la cooperativa sentim que és un document participat, consensuat i recolzat per tothom.

L’actualització de les condicions d’ús del servei venia motivada pel fet que el document inicial que regulava el servei es va redactar fa 5 anys, quan encara no teníem ni un sol cotxe en servei. Des de llavors hem fet un llarg recorregut i calia, doncs, actualitzar-lo recollint l’experiència d’aquests anys impulsant el servei (s’hi detallen de forma més exhaustiva totes les tipologies d’usuaris, s’actualitza la tipificació de faltes i el règim sancionador, etc.). Hem aprofitat per posar al dia algunes qüestions tècniques i també requeriments legals.

Podeu llegir el document resum amb els principals canvis en el document de Condicions d’Ús del Servei aquí.

Vam acabar l’assemblea amb una foto conjunta de molts dels participants, als qui des d’aquí també agraïm la seva presència!