El passat 17 de novembre vam presentar a l’assemblea general i va ser acceptada per tots els socis (varem tenir un vot en blanc) una nova proposta de tarifes pel nostre servei de carsharing elèctric. Aquestes noves tarifes són fruit d’un any d’aprenentatge i creiem que la nova proposta s’adequa tant a les necessitats dels usuaris com a les necessitats de la cooperativa. Aquí podeu consultar les tarifes d’ús fix i les tarifes d’ús flexible.

Tot seguit us expliquem els 4 canvis principals de les noves tarifes i els motius pels quals els hem proposat:


  • 1- Tarifa ús puntual: Hem incrementat el preu hora en 50 cèntims.

Tarifa d'ús puntual

Els nous preus “Tarifa ús puntual” passen de 5 a 5,5 € / hora i de 50 € a 55 € / dia.

Motiu: Amb aquest increment volem incentivar que els socis facin una aportació amb forma de “prepagament” o amb una “quota mensual” per assegurar millor el finançament dels vehicles. Per aquest motiu pugem el preu de la modalitat “ús puntual”.


  • 2- Tarifes segons prepagament: Reduïm el prepagament mínim i pugem el cost / hora mínim. 

Tarifes actuals segons prepagament

Tarifes noves segons prepagament

Amb les noves tarifes els socis que facin una aportació en forma de prepagament de 50 € ja reben un descompte en la tarifa.

Motiu: Reduïm l’import del prepagament mínim per facilitar que tots els socis puguin tenir dret a un descompte.

A més hem tret l’última categoria “Prepagament 5.000 €”. Ara el prepagament amb descompte més gran és a partir de 1.000 € i el preu més econòmic que fem és 4 € / hora o 40 € / dia.

Motiu: Hem vist que en aquests moments la majoria de socis i sòcies veien l’opció de 5.000 € com un import massa elevat i ho treiem per simplificar les tarifes. A més hem aprofitat per pujar el preu mínim a 4 € / hora ja que el preu de 3,5 € / hora era un preu massa ajustat tenint en compte que és un preu amb IVA inclòs.


  • 3- Tarifes segons quota mensual: Reduïm la quota mensual de 150 €  a 125 € / mes i pugem el cost / hora mínim.

Tarifes actuals segons quota mensual

Tarifes noves segons quota mensual

Amb les noves tarifes la segona quota mensual passa de 150 € a 125 € / mes

Motiu: Veiem que per molta gent 100 – 125 € / mes en mobilitat és una quantitat assumible i per això l’hem reduït.

Pugem el cost hora mínim a 4 € / hora i el cost dia a  40 €/dia.

Motiu: Hem pujat el preu mínim a 4 € / hora ja que el preu de 3,5 € / hora era un preu massa ajustat tenint en compte que és un preu amb IVA inclòs.


  • 4- Creació d’un “cost inici de reserva” associat a cada vehicle 

Creem un “cost d’inici de reserva” associat a cada vehicle, aquest import variarà segons el cost mensual de l’aparcament. A sota podeu veure la taula amb tots els imports. Per exemple: Si un vehicle paga un quota mensual per l’aparcament de “65 € / mes” el seu “cost d’inici de reserva” serà d’1 €. És a dir cada vegada que un soci faci una reserva pagarà un cost extra d’1 € que s’haurà de sumar al cost del lloguer del vehicle per hores o per dies.

En els vehicles que tenen un aparcament amb un cost inferior a “59 € / mes” no tindran cap cost extra. En el cas oposat, si el cost de l’aparcament és superior a “200 € / mes” llavors el “cost d’inici de reserva” serà de 5 € per cada reserva.

Cost inici reserva

Motiu: A Catalunya els preus dels aparcaments varien molt entre municipis. Aquesta és la millor solució que hem trobat per poder tenir unes tarifes ajustades i que siguin independents del cost de l’aparcament. D’aquesta manera podem oferir unes tarifes iguals per tot Catalunya i recuperem la diferència entre el cost dels aparcaments amb aquesta “taxa” que cobrem en cada reserva.

Des de Som Mobilitat treballem per oferir un model que cuidi la viabilitat de la cooperativa i que, alhora, permeti promoure el màxim possible la mobilitat elèctrica sostenible.

Esperem que totes aquestes explicacions ajudin a entendre tots els canvis proposats. Per qualsevol dubte o suggeriment ens podeu escriure a info @ sommobilitat.coop.

Moltes gràcies i endavant amb la mobilitat +sostenible!

Consell Rector Desembre 2018