Ja s’han escollit les 20 empreses participants a la Fase II del projecte Transicióenergètica.cat, un projecte per impulsar la transició energètica d’empreses i organitzacions. D’entre totes les candidatures que van omplir el formulari per participar-hi, finalment les organitzacions escollides han estat les següents:

Què implica participar al projecte?

A les empreses participants se’ls ofereix:

  1. Participar com organització en un projecte que confiem que tingui bona repercussió social.
  2. Una diagnosi gratuïta de la vostra empresa sobre el marge de millora que teniu per aconseguir una activitat 100% lliure d’energies fòssils.
  3. Un cop feta la diagnosi us oferirem un conjunt de propostes per reduir les vostres emissions. Seran accions d’aplicació voluntària.
  4. El cost de fer la diagnosi inicial i l’informe de recomanacions són gratuïts.

Per la seva banda, se’ls demana:

  1. Facilitar tota la informació que el nostre tècnic us demanarà per poder fer la diagnosi.
  2. Dedicació de temps prevista: Entrevista de 2 hores + passar tota la informació sobre consums sol·licitada.
  3. Un compromís per aconseguir ser una empresa sostenible i una política mediambiental de millora continua activa.
  4. Compromís per part de l’equip de comunicació en donar a conèixer l’experiència i en la difusió de les fites aconseguides dins del projecte Transicioenergetica.cat.