Des de Som Mobilitat volem facilitar la transició cap a un model de mobilitat +sostenible per transformar els nostres barris i ciutats, construint espais més vivibles reduint la contaminació atmosfèrica i acústica, millorant la qualitat de l’aire i de vida de totes les persones que hi vivim.

Un nou model de mobilitat és necessari per aconseguir una transició energètica total. Entenem que cada barri, poble o ciutat tindrà necessitats diferents i, per tant, cal aplicar solucions diferents en cada context. Des de Som Mobilitat proposem un seguit de mesures per dur a terme als municipis, que poden ser incorporades als programes electorals de cara a les eleccions municipals d’aquest 2023.

 1. Accés universal i millora de l’entorn: el nou model de mobilitat ha de garantir que tothom es pugui desplaçar (i que ho pugui fer de la forma més sostenible possible) i ha de posar el focus en minimitzar la contaminació ambiental, social i de salut i reduir el nombre de vehicles a l’espai públic.
 2. Potenciar el model de vehicle compartit i elèctric: no té sentit apostar per un model de mobilitat elèctric sense contemplar la propietat col·lectiva, ja que seguim mantenint altres problemes com l’ús (i abús) de l’espai públic, el difícil accés (econòmic) al cotxe privat, etc. La transformació del model ha d’anar més enllà de la substitució tecnològica.
 3. Priorització dels desplaçaments: cal prioritzar el tipus d’accions i mesures a dur a terme en funció de la tipologia de desplaçaments. En aquest ordre: vianant, bicicleta, vehicle no motoritzat i vehicles de mobilitat personal, transport públic i vehicles comunitaris (compartits) i elèctrics. Tot i així, dependrà del context de cada territori i del que cada comunitat decideixi. En micropobles, per exemple, pot ser que tingui més sentit reforçar fórmules de vehicles comunitaris, compartits i elèctrics molt abans que el transport públic.
 4. Apoderament ciutadà i co-construcció: cada comunitat ha de decidir i adequar al seu context les mesures per impulsar una mobilitat +sostenible. Des de l’administració pública cal facilitar el diàleg i l’intercanvi d’opinions i necessitats amb els i les ciutadanes, així com amb agents rellevants del territori.
 5. Aposta pel coneixement: la divulgació, informació i formació a la població és clau per afavorir la seva participació en la co-construcció d’una mobilitat +sostenible.
 6. Mesures per afavorir al vianant: peatonalització de carrers, ús de pilones, creació de superilles, eliminació de semàfors, reducció de límits de velocitat, eliminació d’aparcaments de superfície.
 7. Mesures per afavorir la bicicleta: creació de carrils bici, establiment de prioritat invertida per a bicicletes en tots els carrers, reducció dels límits de velocitat, instal·lació d’aparcaments segurs per a bicicletes (especialment a prop del transport públic), establir una taula de debat i recollir propostes dels col·lectius que hi treballen.
 8. Mesures per afavorir el transport públic intel·ligent i eficient: bus a la demanda, flotes de microbusos i busos de ruta flexible.
 9. Mesures per afavorir el vehicle elèctric i compartit: impulsar una flota de vehicles elèctrics municipals, facilitar sistemes per compartir vehicles i/o trajectes, crear aparcaments de barri on els vehicles elèctrics municipals puguin ser compartits amb els habitants fora de l’horari laboral (agregació de necessitats de mobilitat).
 10. Facilitat de finançament: establir formes de finançament municipals per poder comprar comunitàriament vehicles elèctrics que siguin compartits.
 11. Bonificacions per facilitar l’ús del vehicle elèctric compartit: oferir bonificacions o banc del temps (destinar temps al manteniment/neteja del cotxe, per exemple, per compensar el pagament de la tarifa) per garantir l’accés a una mobilitat +sostenible a col·lectius vulnerables.
 12. Reducció d’impostos: reducció de l’impost de circulació per als vehicles elèctrics, així com altres bonificacions (per exemple, reducció o gratuïtat de les zones d’aparcament de pagament).
 13. Bonificacions per al servei de taxi: per tal que els propietaris de llicències de taxi facin la transició i adquireixin vehicles elèctrics per a oferir el seu servei.
 14. Creació de punts de càrrega amb energies renovables: estendre la xarxa de punts de càrrega amb electricitat provinent d’energies renovables.
 15. Creació d’aparcaments de barri: amb punts de càrrega per a vehicles elèctrics (bicicletes, motos, cotxes i furgonetes), instal·lació de fotolineres com a infraestructura d’autoproducció d’energia verda destinada directament a la càrrega dels vehicles compartits.

Ens agradaria completar aquesta proposta amb aquelles mesures i accions que creieu que no queden recollides en aquest document. Si voleu fer una aportació escriviu-nos a comunicacio@sommobilitat.coop amb l’assumpte “Propostes per a una mobilitat +sostenible als municipis”. T’agraïrem que indiquis, en cas que ho creguis oportú, si la mesura és vàlida per tot tipus de municipis o no (segons la seva mida i/o ubicació).

Us animem a compartir el document per xarxes socials i a fer-les arribar a les candidatures del vostre municipi per tal que impulsin mesures per fer una mobilitat +sostenible!

 

Totes les propostes recollides en aquesta publicació són fruit de la Trobada Municipalista que es va celebrar el passat mes d’octubre 2018 a Cal Cases organitzada per la Xarxa per la Sobirania Energètica.