Compra de participacions

Som Mobilitat és un projecte col·lectiu que neix amb l’objectiu de construir junts eines i serveis que ens ajudin a tota la comunitat a fer el canvi cap a una mobilitat més sostenible. Per fer-ho realitat hem obert a totes les persones sòcies puguin fer aportacions voluntàries al capital social i d’aquesta manera contribuir al finançament de Som Mobilitat.

Les participacions són una altra manera de participar en la cooperativa mitjançant la qual obtens una rendibilitat econòmica pels teus diners, però també una rendibilitat social ja que amb les aportacions contribueixes a finançar la posada en funcionament del servei de mobilitat elèctrica compartida  i la compra de la flota de vehicles elèctrics compartits.

I per fer-ho necessitem:

  • 250.000 € per la compra de la flota pròpia de 10 cotxes elèctrics

Característiques de la compra de participacions:

  • Tipus d’interès: 3%*
  • Participacions a partir de 100 euros (sempre múltiple de 100 euros) i fins a 40.000€ per persona sòcia
  • Participacions a 5 anys
  • Disponibilitat del capital aportat a partir del primer any i amb un preavís de tres mesos
  • Sense cap tipus de penalització
  • Estalvia invertint en Som Mobilitat
  • Inverteixes de manera responsable

* Tipus d’interès vàlid fins el 31 de desembre de 2017.
L’Assemblea és qui estableix el tipus d’interès que s’aplica a cada any fiscal.

[]
1 Step 1
Omple el formulari:
Nom
Cognoms
CP
Telèfon
Quina quantitat vols invertir?
Comentaris
0 /
Previous
Next

Preguntes freqüents:

QUÈ ÉS UNA PARTICIPACIÓ ?

Emissió de participacions (títols participatius) de 100€ amb un interès anual.

QUI POT COMPRAR PARTICIPACIONS ?

Per poder comprar participacions és imprescindible ser soci/sòcia de Som Mobilitat. 

Si vols conèixer més avantatges de ser soci/sòcia de Som Mobilitat, consulta el següent enllaç.

PER A QUÈ FAREM SERVIR ELS DINERS ?

Contribueixes a finançar la posada en funcionament del servei de mobilitat elèctrica compartida i de la compra de la flota de vehicles elèctrics compartits amb la que volem accelerar l’arribada del servei de mobilitat compartida, elèctrica i amb renovables.

QUIN IMPORT POTS INVERTIR ?

Les participacions es representen en títols per import de 100 euros cadascun. Pots adquirir des d’un mínim d’una participació de 100 euros fins a 400 participacions per valor de 40.000 euros per persona sòcia.

COM COMPRAR LES PARTICIPACIONS ?

Els passos per comprar les participacions (títols participatius) són els següents:

Pas 1: Fer l’ingrés al compte corrent de Som Mobilitat de Caixa Enginyers: ES25 3025 0001 1814 3356 1590. En el concepte escriviu “Aportació + Nom complet”

Pas 2: Enviar un mail a aportacions@sommobilitat.coop el resguard de l’ingrés. És important que indiqueu el nom i cognoms i l’import de l’aportació.

Un cop tinguem tota aquesta documentació et farem arribar l’acord signat perquè quedi constància de l’aportació i de les condicions que la regulen (i que pots descarregar en aquest enllaç)

Si tens algun dubte sobre com realitzar l’aportació no dubtis a posar-te en contacte amb nosaltres a través del correu aportacions@sommobilitat.coop o en el mòbil de sota.

Termini d’admissió:

El termini finalitza quan s’hagi assolit els imports necessaris.

QUIN INTERÈS REBRÀS PER LES PARTICIPACIONS ?

El tipus d’interès per aquest 2017 és del 3% anual.

Qui fixa el tipus d’interès?

Cada any l’Assemblea General de sòcies i socis decideix l’interès anual en funció del rendiment del projecte i de l’entorn econòmic. L’objectiu és oferir un retorn atractiu pels socis inversors mentre garantim la viabilitat de la cooperativa.

COM I QUAN REBRÀS ELS INTERESSOS ?

El pagament dels interessos es farà de manera anual a final d’any per transferència al compte corrent que hagi indicat la persona sòcia.

En el moment del pagament dels interessos, la cooperativa procedirà a retenir el percentatge que legalment és exigible en cada moment, en concepte de retenció a compte de l’IRPF.

COM FAREM LA DEVOLUCIÓ DE L'IMPORT APORTAT?

La devolució del capital serà al final dels 5 anys.

PODRÉ RETIRAR EL CAPITAL QUAN VULGUI ?

La retirada total o parcial (sempre múltiple de 100 €) de les quantitats aportades requerirà la prèvia sol·licitud del soci al Consell Rector, el qual autoritzarà aquesta devolució, sense cap tipus de penalització, per fer-ho, només hauràs de sol·licitar-ho al correu electrònic: aportacions@sommobilitat.coop
El retorn es podrà sol·licitar un cop hagi transcorregut un any des de la seva aportació i es realitzarà en un termini no superior als tres mesos des de la seva sol·licitud al Consell Rector.

QUIN TRACTAMENT FISCAL TENEN LES PARTICIPACIONS ?

A efectes de la declaració de la renda (IRPF) els interessos abonats en aquest concepte tenen la consideració de rendiments del capital mobiliari, i la cooperativa fa arribar al soci/a un certificat en què es detalla els interessos abonats i la retenció practicada, perquè els i les participants puguin efectuar correctament la seva declaració.

QUINS DRETS I DEURES TINDRÀS ?

Com a cooperativa, els drets dels socis i sòcies no es vinculen mai a la quantitat de capital aportat.

L’avantatge econòmic és la retribució dels interessos.

La compra de participacions és voluntària.

Els deures a complir són els criteris establerts en aquesta relació de condicions.

QUIN RISC TÉ LA COMPRA DE PARTICIPACIONS ?

Les participacions són títols participatius i en el cas extraordinari que la cooperativa entrés en suspensió de pagaments l’ordre de pagament del diner pendent seria: primer els deutes amb l’administració, els deutes amb els treballadors de la cooperativa, els crèdits, els TÍTOLS PARTICIPATIUS, el capital social voluntari i, finalment, el capital social obligatori.