Subvencions a la compra de bicicletes elèctriques en l`ambit del municipi d’Artés

L’Ajuntament d’Artés, a partir d’una proposta dels Pressupostos Participatius per l’any 2018, amb la qual es vol promoure la mobilitat sostenible, subvencionarà la compra de bicicletes elèctriques.

Aquesta acció pretén continuar el seguit d’accions dirigides a promoure i incentivar una mobilitat més sostenible, substituint l’ús habitual del cotxe per la bicicleta elèctrica.

Així doncs, s’ha previst subvencionar la compra d’un màxim de 10 bicicletes elèctriques, amb una ajuda fixa de 200 € per cadascuna.

Característiques

Les característiques de la subvenció són:

  1. Podran sol·licitar la subvenció per una bicicleta tant les persones residents a Artés com les empreses i entitats amb seu social a la vila. Si un cop resoltes les sol·licituds de la subvenció, s’haguessin atorgat menys de 10 subvencions, aquelles entitats que ho indiquin a la sol·licitud inicial podran optar a subvencionar més.
  2. Les bicis s’han d’haver comprat a qualsevol comerç excepte els comerços online.
  3. Les bicicletes subvencionables també hauran de complir unes condicions: preu màxim de 1.250,00 €, motor elèctric de potència no superior a 250 W, autonomia d’aproximadament 50 km, bateria de liti
  4. Les persones interessades hauran d’omplir la sol·licitud i entregar-la a l’Ajuntament d’Artés per a la seva aprovació.
  5. L’Ajuntament resoldrà les sol·licituds i, en cas que siguin correctes, i que hi hagi partida pressupostària, les aprovarà. L’Ajuntament pagarà l’import de la subvenció un cop s’hagi justificat correctament.

Terminis

El termini per a sol·licitar la subvenció serà:

Primer pas

Fins al 30 de novembre

En el supòsit que es presentin més de 10 sol·licituds, l’atorgament es resoldrà per sorteig.

Segon pas

A partir del 30 de novembre i fins al 31 de desembre

Si encara queda partida pressupostària, les sol·licituds es resoldran per ordre d’entrada al Registre Oficial d’Entrades de l’Ajuntament d’Artés.

El termini per a justificar la subvenció serà: Fins al 31 de gener.

Subvencions Concedides:

0

Sol.licita la subvenció

Descarrega't els documents, emplena'ls i porta'ls al Registre d'Entrada de l'ajuntament d’Artés.

Per a més informació: